Aan de slag met onze jongeren

De inzet van Burgerkracht Limburg voor jongeren in een kwetsbare positie is erop gericht om hen (en hun ouders) te verbinden met andere burgers, organisaties en initiatieven. Dat doen wij via de projecten en activiteiten, die wij uitvoeren binnen de werkplanthema's Arbeidsparticipatie, Werken aan een gezonde samenleving en Bestaanszekerheid.