Over ons

Wij zijn Burgerkracht Limburg, een netwerk van (ervarings)deskundigen. Wij werken aan een Limburg waarin iedereen meetelt en op z'n eigen manier meedoet. Dat doen wij samen met burgers en andere partners.

Wij sluiten aan op de ambities van de Provincie Limburg. Met onze activiteiten dragen wij bij aan het behalen van de doelstellingen van de Sociale Agenda 2025.

Onze visie

Een Limburg waarin iedereen op z’n eigen manier meedoet. Daar geloven wij in. Dat kan alleen als alle (Lim)burgers gezien en gehoord worden.

Het begint met weten wat in hun dagelijkse levens speelt. Luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Begrijpen wat hun uitdagingen zijn. Zien waar hun kansen liggen.

Om dat te kunnen, verbinden wij burgers. In alle soorten functies, rollen en situaties. Van burgers die het nodig hebben, tot burgers die het verschil (kunnen) maken.

Door burgers samen te brengen, leren wij elkaar begrijpen. Dat is de sleutel tot verbinding. Zo komen wij tot de juiste oplossingen. Samen werken aan een Limburg voor iedereen.

Een Limburg, gedreven door burgerkracht.

Een Limburg waar iedereen meedoet. Dat begint met ‘Weten wat er speelt’.

Onze missie

Om ervoor te zorgen dat iedereen meetelt en meedoet, richten wij ons op drie punten:

 • Wij verbinden

  Wij brengen (Lim)burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Het doel is om meer samenwerking te creëren rond de behoeften van burgers. Wij zorgen ervoor dat burgers als belangrijke partners worden gezien.

 • Wij stimuleren

  Wij zorgen ervoor dat iedereen in Limburg zelf aan de slag wil, kan en durft te gaan. Dit doen wij door met burgers op te trekken, zodat we begrijpen waar hun uitdagingen liggen. Wij gaan samen op zoek naar de juiste oplossingen. Het doel is het verbeteren van hun situatie en hun positie in de maatschappij.

 • Wij versterken

  Wij versterken bestaande burgerinitiatieven en helpen met het ontwikkelen van nieuwe ideeën van onderop. Hiervoor bundelen wij de krachten met onze partners. Onze focus ligt op (arbeids)participatie, onderwijs, opvoeding en gezondheid.

Kernwaarden

Burgerkracht Limburg wordt gedreven door de volgende kernwaarden: mensgericht, verbindend en daadkrachtig.

ANBI

Burgerkracht Limburg is een ANBI- organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft u er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI organisatie.

RSIN / fiscaal nummer: 81128231

 • Klik hier voor ons werkplan

 • Klik hier voor de infographic van ons werkplan

 • Klik hier voor de balans per 31 december 2017

 • Klik hier voor de toelichting op de staat van baten en lasten

 • Klik hier voor het publieksjaarverslag 2018

Directie

Klik hier voor het directiereglement van Burgerkracht Limburg.

Onze mensen

Alita HiddingVoorzitter Raad van Toezicht
Brigitte de VriesProcesondersteuner
Erik van WeegenLid Raad van Toezicht
Hans Peter JungLid Raad van Toezicht
Han von den HoffDirecteur-bestuurder
Henriëtte MaasLid Raad van Toezicht
Margaret LechnerProcesondersteuner
Marleen van HeldenDirectiesecretariaat
Mitra EhsanifardSociaal cultureel medewerker
Rosy SchaekensMedewerker bedrijfsvoering
Tom van VlietLid Raad van Toezicht
Wilma PelzSociaal cultureel medewerker