Over ons

Burgerkracht Limburg is de stuwende kracht achter burgerparticipatie.

Om mee te kunnen doen, moet je weten wat er speelt.

Wij zijn:

 • Adviseurs in burgerparticipatie
  Wij adviseren, coachen en trainen.

 • Een kennis- en expertisecentrum
  Wij verzamelen, ontwikkelen en delen kennis en inzichten.

 • Een netwerkorganisatie
  Wij zijn goed doorverbonden met groepen burgers en maatschappelijke organisaties.

Wij sluiten aan op de ambities van de Provincie Limburg. Met onze activiteiten dragen wij bij aan het behalen van de doelstellingen van de Sociale Agenda 2025.

Onze visie

Een Limburg waarin iedereen op z’n eigen manier meedoet. Daar geloven wij in. Dat kan alleen als alle (Lim)burgers gezien en gehoord worden.

Het begint met weten wat in hun dagelijkse levens speelt. Luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Begrijpen wat hun uitdagingen zijn. Zien waar hun kansen liggen.

Om dat te kunnen, verbinden wij burgers. In alle soorten functies, rollen en situaties. Van burgers die het nodig hebben, tot burgers die het verschil (kunnen) maken.

Door burgers samen te brengen, leren wij elkaar begrijpen. Dat is de sleutel tot verbinding. Zo komen wij tot de juiste oplossingen. Samen werken aan een Limburg voor iedereen.

Een Limburg, gedreven door burgerkracht.

Onze missie

Om ervoor te zorgen dat iedereen meetelt en meedoet, richten wij ons op drie punten:

 • Wij verbinden

  Wij brengen (Lim)burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Het doel is om meer samenwerking te creëren rond de behoeften van burgers. Wij zorgen ervoor dat burgers als belangrijke partners worden gezien.

 • Wij stimuleren

  Wij zorgen ervoor dat iedereen in Limburg zelf aan de slag wil, kan en durft te gaan. Dit doen wij door met burgers op te trekken, zodat we begrijpen waar hun uitdagingen liggen. Wij gaan samen op zoek naar de juiste oplossingen. Het doel is het verbeteren van hun situatie en hun positie in de maatschappij.

 • Wij versterken

  Wij versterken bestaande burgerinitiatieven en helpen met het ontwikkelen van nieuwe ideeën van onderop. Hiervoor bundelen wij de krachten met onze partners. Onze focus ligt op (arbeids)participatie, onderwijs, opvoeding en gezondheid.

Kernwaarden

Burgerkracht Limburg wordt gedreven door de volgende kernwaarden: mensgericht, verbindend en daadkrachtig.

Directie

Klik hier voor het directiereglement van Burgerkracht Limburg.

Onze partners

Klik hier  voor onze partners.

Onze mensen

Alita HiddingVoorzitter Raad van Toezicht
Bart HeesenOnafhankelijke cliëntondersteuner Wlz
Foto Bran Martens
Bran MartensCommunicatieadviseur
Brigitte de VriesProcesondersteuner
Desirée van GoorCliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Foto Els Verhorstert
Els VerhorstertOnafhankelijke cliëntondersteuner Wlz
Erik van WeegenLid Raad van Toezicht
Hans Peter JungLid Raad van Toezicht
Han von den HoffDirecteur-bestuurder
Henriëtte MaasLid Raad van Toezicht
Jeannette HendriksCliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Liesbeth CrousenOnafhankelijke clientondersteuner Wlz
Margaret LechnerProcesondersteuner
Marleen van HeldenDirectiesecretariaat
Mitra EhsanifardSociaal cultureel medewerker
Paul HazelhofVrijwilliger
Fot Ria Heijnen
Ria HeijnenCliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Rosy SchaekensMedewerker bedrijfsvoering
Sonja BosCliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Foto Suzan Cox
Suzan CoxCliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Foto Susan Derks
Susan DerksCliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Foto Susan Hermans
Susan HermansCliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Tom van VlietLid Raad van Toezicht
Wilma PelzSociaal cultureel medewerker