Over ons

Wij maken Limburgers krachtiger door hun zelfredzaamheid te versterken en hun participatie in de samenleving te vergroten.

Wij zijn:

 • Adviseurs in burgerparticipatie
  Wij adviseren, coachen en trainen.
 • Een kennis- en expertisecentrum
  Wij verzamelen, ontwikkelen en delen kennis en inzichten.
 • Een netwerkorganisatie
  Wij zijn goed doorverbonden met groepen burgers en maatschappelijke organisaties.

 

Wij sluiten aan op de ambities van de Provincie Limburg. Met onze activiteiten dragen wij bij aan het behalen van de doelstellingen van de Sociale Agenda 2025.

Onze visie

Een Limburg waarin iedereen op z’n eigen manier meedoet. Daar geloven wij in. Dat kan alleen als alle (Lim)burgers gezien en gehoord worden.

Het begint met weten wat in hun dagelijkse levens speelt. Luisteren naar hun verhalen en ervaringen. Begrijpen wat hun uitdagingen zijn. Zien waar hun kansen liggen.

Om dat te kunnen, verbinden wij burgers. In alle soorten functies, rollen en situaties. Van burgers die het nodig hebben, tot burgers die het verschil (kunnen) maken.

Door burgers samen te brengen, leren wij elkaar begrijpen. Dat is de sleutel tot verbinding. Zo komen wij tot de juiste oplossingen. Samen werken aan een Limburg voor iedereen.

Een Limburg, gedreven door burgerkracht.

Onze missie

Om ervoor te zorgen dat iedereen meetelt en meedoet, richten wij ons op drie punten:

 • Wij verbinden

  Wij brengen (Lim)burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Het doel is om meer samenwerking te creëren rond de behoeften van burgers. Wij zorgen ervoor dat burgers als belangrijke partners worden gezien.

 • Wij stimuleren

  Wij zorgen ervoor dat iedereen in Limburg zelf aan de slag wil, kan en durft te gaan. Dit doen wij door met burgers op te trekken, zodat we begrijpen waar hun uitdagingen liggen. Wij gaan samen op zoek naar de juiste oplossingen. Het doel is het verbeteren van hun situatie en hun positie in de maatschappij.

 • Wij versterken

  Wij versterken bestaande burgerinitiatieven en helpen met het ontwikkelen van nieuwe ideeën van onderop. Hiervoor bundelen wij de krachten met onze partners. Onze focus ligt op (arbeids)participatie, onderwijs, opvoeding en gezondheid.

Kernwaarden

Burgerkracht Limburg wordt gedreven door de volgende kernwaarden: mensgericht, verbindend en daadkrachtig.

Onze mensen

Floris de Bok Bestuurlijk adviseur/coördinator Individuele Cliëntondersteuning
Sonja Bos Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Monique Caubo Lid Raad van Toezicht
Suzan Cox Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Liesbeth Crousen Onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz/ CVP Wet zorg en dwang
Marian de Visser Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Mitra Ehsanifard Sociaal cultureel medewerker
Christel Forschelen Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Kayleigh Gerrits Communicatieadviseur
Suzanne van Goor Communicatieadviseur
Benoît Hameleers Leidinggevende Primair Proces
Sandra Hamers Directiesecretariaat
Paul Hazelhof Contactpersoon Zelfregietool / vrijwilliger
Jeannette Hendriks Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Susan Hermans Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Alita Hidding Voorzitter Raad van Toezicht
Han von den Hoff Directeur-bestuurder
Hans Peter Jung Lid Raad van Toezicht
Stephanie op den Kamp Procesondersteuner
Eefje Köke Projectondersteuner BLPG / Procesondersteuner
Sanne Kusters Strategisch HRM-adviseur
Margaret Lechner Procesondersteuner
Danny Martens Manager bedrijfsvoering
Marijke Meulenberg Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Wilma Pelz Sociaal cultureel medewerker
Rosy Schaekens Medewerker bedrijfsvoering
Marissa Schuttinga Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator
Danny Teunissen Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Daisy Tuinstra Procesondersteuner
Larissa Valkenberg Communicatieadviseur
Marja Veenstra Leidinggevende Projectmanagers
Els Verhorstert Onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz
Gaby Visser Sociaal cultureel medewerker
Tom van Vliet Lid Raad van Toezicht
Brigitte de Vries Procesondersteuner
Erik van Weegen Lid Raad van Toezicht