Zorgaanbieders

Sinds 1 januari 2020 zijn zorgaanbieders* wettelijk verplicht om haar cliënten en hun zorgaanbieders te attenderen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van de organisatie en helpt een cliënt of naaste (ook wel de vertegenwoordiger genoemd) als er sprake is van onvrijwillige zorg.  

In Nederland zijn vier organisaties actief die de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd leveren. In Limburg doet Burgerkracht Limburg dit onder het label van Adviespunt Zorgbelang. 

Cliëntenvertrouwenspersonen zijn als het ware de stemversterker van de cliënt. Wij zijn er niet om kant- en klare oplossingen aan te dragen, maar geven de ondersteuning die nodig is om ervoor te zorgen dat de stem van de cliënt gehoord wordt. 

*Zorgaanbieders die zorg bieden aan cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen.  

Wat doen wij? 

  • Wij geven informatie over de rechten en plichten aan de cliënt of naaste (vertegenwoordiger) bij onvrijwillige zorg; 
  • Wij geven informatie over de opname of verblijf bij een zorgaanbieder; 
  • Wij helpen de cliënt of naaste bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgaanbieders;
  • Wij helpen de cliënt of naaste bij het vinden van een oplossing; 
  • Wij ondersteunen en adviseren cliënten, maar ook hun naasten.

Weet u wie bij uw organisatie de cliëntenvertrouwenspersoon Wdz is? Vermeld deze dan op uw website. Heeft u meer informatie nodig? Neem dan contact op met (088) 929 40 99 of mail naar cvp@burgerkrachtlimburg.nl.