Project

Zelfregietool.nl

Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, dat helpt!

Wat doe jij als jou iets overkomt, dat nieuw en moeilijk voor je is?
Veel mensen hebben dan de behoefte om te praten met anderen, die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Zij begrijpen je meteen, kunnen steun bieden en hebben soms oplossingen waaraan je zelf niet hebt gedacht. Mensen met een zelfde ervaring kunnen je helpen om weer grip te krijgen op je eigen leven. Op de website zelfregietool.nl vind je deze mensen.

Zelfregietool.nl maakt deze kennis voor iedereen beschikbaar. De website maakt gebruik van ervaringskennis van mensen. Het ‘vrijwillig en gelijkwaardig delen van ervaringen met twee of meer personen om op een positieve manier van elkaar te leren en beter grip te krijgen op een gedeeld thema’. Wanneer je je ervaringen in een zelfhulp- of supportgroep deelt, dan gaat er een wereld voor je open. Deelnemers gaan zich beter verdiepen in hun eigen onderwerp, krijgen meer zelfinzicht, gaan preventieve acties ondernemen, voelen zich zelfbewuster en nemen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. De regie over het eigen leven verbetert.

Hoe het werkt
Ongeacht het onderwerp, er is altijd wel iemand die daar ervaring mee heeft en die je daarmee verder wil helpen. Vaak is er ook een passende gespreksgroep te vinden.

In Limburg zijn zelfregiegroepen in:
– Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen e.o.)
– Oostelijk Zuid-Limburg (Heerlen, Kerkrade e.o.)

Filmpje

Bekijk hier het korte voorlichtingsfilmpje over Zelfregietool.nl

Méér weten?

Bezoek de website of neem contact op!
zelfregietool@burgerkrachtlimburg.nl

Zelfregietool.nl is een onderdeel van Burgerkracht Limburg.

Het team

Sanne Jacobs Adviseur
Gerryan Huijs Projectmanager
Denise Roberts-Schat Adviseur
Esmée van Berlo Adviseur
Wim Venhuis Adviseur
Daisy Tuinstra Procesondersteuner