Project

Uw gezondheid is belangrijk!

In de Mijnstreek ligt de gezondheid onder het nationale gemiddelde en is de zorg ten opzichte van andere regio’s het duurst. Daarom lopen er veel initiatieven die gezamenlijk werken aan een groter doel: de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in de Westelijke Mijnstreek naar een Next Level te brengen. Dit project (VENZ co-ownership Mijnstreek Ambities)  is een van deze initiatieven. De vraag; hoe breng je burgers in beweging om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid via communities. 

In gesprek met de burger over positieve gezondheid
Als je een verandering teweeg wilt brengen dan breng je niet alleen de expertise van de professionals in beeld maar ook die van de burger. In dit project concentreert Eric Apon zich op burgers die kampen met structurele achterstanden in gezondheid, welzijn en welvaart.  

Aan de hand van een vragenlijst gaat hij in geprek met burgers. Hierbij gebruikt hij de vragenlijst van ‘positieve gezondheid’. Deze lijst gaat in op alle aspecten van gezondheid via het zogenaamde spinnenweb. Burgerkracht Limburg omarmt de beweging positieve gezondheid omdat deze makkelijk te gebruiken is en zichtbaar meerwaarde biedt voor burgers van alle leeftijden.  

We werken samen met huisartsen, buurthuizen en KBO
Om een goed beeld te kunnen vormen en te achterhalen wat er speelt in de wijk werken we samen met huisartsen, buurthuizen en het KBO. Zij kennen de burgers en de burgers kennen hen. Zo komen wij in contact met de juiste doelgroep.    

De stem van de burger
Eric is daar waar de burger is. In de buurthuizen van Munstergeleen, Geleen-Zuid en Hoensbroek is Eric één dagdeel in de week op een vast tijdstip aanwezig. Burgers kunnen bij Eric terecht en een afspraak maken voor een interview. Uiteindelijk willen we weten welke voorwaarden burgers stellen zodat zij actief aan de slag kunnen gaan met hun gezondheid. Welke inzichten of ideeën hebben zij? De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de communities in te richten.  

Meer weten? Kijk ook eens op www.mijnlevengezond.nl

Doet u mee?

Neem contact op met Eric: ‘Bel of mail me gerust voor het maken
van een afspraak!’.

Eric Apon Adviseur