Project

Samenspel

Burgerinitiatieven

SAMENSPEL is een uniek samenwerkingsproject van Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Speeltuinwerk Limburg en Vereniging Kleine Kernen Limburg. De partners ondersteunen initiatieven die het welzijn en de participatie van burgers en de toekomstbestendigheid van verenigingen vergroten. Ook zetten zij zich gezamenlijk in voor domeinoverstijgende thema’s als vrijwilligersbeleid en verenigingsondersteuning. 

samenspel foto

Dat het verenigingsleven, bewonersinitiatieven en gemeenschapshuizen een belangrijke functie vervullen als het gaat om de leefbaarheid en welzijn werd meer dan eens duidelijk tijdens de coronapandemie. Elkaar ontmoeten in de wijk, samen muziek maken, sporten of spelen was lange tijd niet of nauwelijks mogelijk. Sociale vangnetten stonden onder druk en eenzaamheid nam toe. 

Het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Speeltuinwerk Limburg en Vereniging Kleine Kernen Limburg sloegen daarom de handen ineen. Samen delen zij hun expertise en netwerken. Ze ondersteunen initiatieven die het welzijn van burgers, de participatie van mensen en de sociale cohesie in een wijk vergroten, maar door de coronapandemie in de problemen komen. 

De samenwerkingspartners, werkzaam onder de naam SAMENSPEL, ondersteunen verenigingen en bewoners die initiatieven organiseren voor de gemeenschap. Samen met hen gaan ze op zoek naar bijvoorbeeld:

 • Nieuwe manieren om activiteiten te organiseren;
 • Leden en vrijwilligers te werven en behouden;
 • Publiek te bereiken;
 • Samen te werken met andere domeinen en daarmee krachten te bundelen.

Intussen heeft SAMENSPEL al een aantal verenigingen en bewonersinitiatieven succesvol geholpen. En dat smaakt naar meer. De methodieken en tools die ontwikkeld zijn om de vraagstukken op te lossen stellen we beschikbaar aan organisaties die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben.

Dus heb jij als vereniging of organisator van een bewonersinitiatief een ondersteuningsvraag op het gebied van:

 • Organisatie;
 • Vrijwilligersbeleid;
 • Ledenwerving;
 • Publieksbereik;
 • Samenwerking;
 • Financiering (waaronder fondsenwerving, crowdfunding en sponsoring);
 • Of een andere vraagstuk? 

Het team