Dienst

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

Individuele ondersteuning

Wet langdurige zorg
Je valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als je 24 uur per dag op zorg bent aangewezen. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Krijg je deze zorg al of ga je er binnenkort gebruik van maken? Dan kun je je laten ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van die zorg.

Wat wij voor je kunnen doen
De onafhankelijke cliëntondersteuners Wlz van Burgerkracht Limburg helpen je graag met  je vragen over het regelen en over de uitvoering van jouw zorg, in een instelling of thuis, mét of zónder een persoonsgebonden budget (pgb).

Wij:

  • geven informatie en advies. Bijvoorbeeld over de manier waarop je de zorg kunt organiseren of een passend zorgaanbod. Ook kunnen wij je informeren over wachttijden in jouw regio en je cliëntenrechten;
  • helpen je bij het kiezen van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis;
  • helpen je bij het invullen van de zorg. Zoals het opstellen, evalueren en eventueel bijstellen van je persoonlijk plan en/of zorgplan. We kunnen ook met je meegaan als je je (zorg)plan gaat bespreken met een zorgaanbieder.

Onafhankelijk
Onze cliëntondersteuners gaan altijd uit van jouw belang, van wat jij nodig hebt. Ook je familie, mantelzorgers of kennissen kunnen ons raadplegen. Maar alleen als jij daarmee instemt. Uiteraard worden jouw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Wil je contact met ons opnemen?

Bel ons of stuur een e-mail.

T: (0900) 243 81 81
E: clientondersteuning@burgerkrachtlimburg.nl

Els Verhorstert Onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz

Onze onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz Els

In de gehandicaptenzorg heb ik jarenlange werkervaring opgedaan als (ambulant)begeleider. Ook ben ik als coördinator dementievrijwilligers betrokken geweest bij Hulp bij Dementie. Als ouder ben ik betrokken bij beschermd wonen. Mijn focus is gericht op kwaliteit van leven.

Liesbeth Crousen Onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz/ CVP Wet zorg en dwang

Onze onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz Liesbeth

Ik ben Liesbeth Crousen, sinds de invoer van de Wet langdurige zorg in 2015 werkzaam als onafhankelijk cliëntondersteuner.

Hiernaast reeds vele jaren werkzaam als ZZP’er in de ambulante begeleiding bij cliënten met een verstandelijke beperking en GGZ achtergrond. Ik ben vrijwillig mentor en ben bekend met mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Ik ben altijd op zoek naar de vraag achter de vraag en laat me leiden door een “out of the box”-manier van denken waarin ik de mens centraal stel.