Dienst

Copiloten ‘Wij zien je wel’

“Een Copiloot geeft lucht en ruimte”

Individuele ondersteuning

Kwaliteit van leven

Als ouder van een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) heb je een zware zorgtaak, 24 uur per dag. De ‘Wij zien je wel’ Copiloten van Burgerkracht Limburg ondersteunen jou en je gezin met een kind met ZEVMB. Wij staan naast je en geven jou en het gezin praktische ondersteuning.

 

Vertrouwen

Copiloten en gezinnen werken dagelijks aan het opbouwen van een wederzijds vertrouwen. Dat is er niet vanzelfsprekend. Het opbouwen wederzijds vertrouwen vraagt aandacht van beide kanten. Vanuit dat vertrouwen ontstaat er ruimte om vooruit te kijken en om aandacht te hebben voor alle gezinsleden.

 

Regelwerk

Copiloten zijn veel bezig met regelwerk rond aanvragen. Wij helpen je bij het opbouwen en onderhouden van een zorgteam rond je kind en met de samenwerking met het ziekenhuis. Als dat nodig is, dan heeft Copiloot de rol heeft van breekijzer. Bijvoorbeeld, bij een meerzorg-aanvraag.

Wij:

  • ondersteunen je bij het aanvragen van indicaties, medicatie en hulpmiddelen;
  • helpen je bij het afstemmen van de zorg, het organiseren van multidisciplinair overleg, het bijschakelen extra zorg of steun;
  • helpen je bij het maken en inzetten van een centraal ondersteuningsplan en online gezinsdossier;
  • helpen je bij het verzamelen van informatie en het opstellen verantwoordings-rapportages;
  • signaleren knelpunten en ondersteunen bij het oplossen van knelpunten;
  • helpen bij het formuleren van de hulpvragen in het gezin en het inschakelen van de juiste professionals.
Wil je contact met ons opnemen?

Bel ons of stuur een e-mail.

T: (06) 06 58 07 30 22
E: elsverhorstert@burgerkrachtlimburg.nl

De pilot van het project Copiloten ‘Wij zien je Wel’ is voortgekomen uit initiatieven van ouders en wordt ook door hen gedragen. De ouderinzet is een wezenlijk onderdeel van het project.

Het project Copiloten ‘Wij zien de Wel’ maakt deel uit van het programma Volwaardig leven.

Els Verhorstert Onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz