Dienst

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Individuele ondersteuning

Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking.  Deze wet sluit aan bij de zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, of een verstandelijke beperking. Het legt hun rechten duidelijk vast wanneer ze te maken krijgen met onvrijwillige zorg. Hierdoor zijn mensen die hun wil niet of niet goed meer kunnen uiten beter juridisch beschermd.

Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de cliënt of diens vertegenwoordiger niet instemt. Of, waarmee de vertegenwoordiger wel heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich verzet.

In de Wzd staat ook dat cliënten en hun vertegenwoordigers gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Die kan cliënten en hun vertegenwoordigers informeren wanneer zij vragen hebben over de inzet van onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon biedt ook ondersteuning bij onvrede of klachten over de zorg, opname of verblijf in een zorginstelling.

Wat wij voor je kunnen doen

In Nederland zijn vier organisaties actief die de cliëntenvertrouwenspersonen leveren. In Limburg doet Burgerkracht Limburg dit onder het label van Adviespunt Zorgbelang.

Cliëntenvertrouwenspersonen zijn als het ware de stemversterker van de cliënt. Wij zijn er niet om kant- en klare oplossingen aan te dragen, maar geven de ondersteuning die nodig is om ervoor te zorgen dat de stem van de cliënt gehoord wordt.

Bekijk Cathy’s verhaal. Zij legt uit wat een cliëntenvertrouwenspersoon voor jou of iemand in je omgeving kan betekenen.

Onafhankelijkheid

De cliëntenvertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Dit wil zeggen dat wij niet in dienst zijn bij de zorgaanbieder en op geen enkele wijze een belang bij hen hebben.

Partijdigheid

De cliëntenvertrouwenspersonen staan onvoorwaardelijk naast de cliënt. We volgen de wens van de cliënt.

Vertrouwelijkheid

De cliëntenvertrouwenspersonen werken vertrouwelijk en hebben geheimhoudingsplicht. Alleen als de cliënt daar toestemming voor geeft dan wordt informatie met iemand anders gedeeld. De enige uitzondering is wanneer er ernstig gevaar dreigt voor de cliënt of zijn omgeving.

Wij:

  • geven je informatie over rechten en plichten bij onvrijwillige zorg én over je opname en een verblijf in een (zorg)instelling;
  • helpen je bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners. We helpen bij het vinden van een oplossing;
  • ondersteunen en adviseren cliënten, maar ook hun vertegenwoordigers.
Contact en informatie

Je zorgverlener vertelt je wie je cliëntenvertrouwenspersoon is en hoe je een afspraak kunt maken. Weet je niet wie de cliëntenvertrouwenspersoon voor jou is?

Bel dan (088) 929 40 99 of mail naar cvp@burgerkrachtlimburg.nl

Kijk voor meer informatie op www.dwangindezorg.nl

De cliëntenvertrouwenspersonen

Desirée van Goor Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Sonja Bos Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Susan Hermans Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Suzan Cox Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Susan Derks Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Ria Heijnen Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Jeannette Hendriks Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang