Project

Voorbeeldprojecten

Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg

Het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg ondersteunt projecten, activiteiten en andere initiatieven van burgers, die bijdragen aan een vitale en gezonde Limburgse samenleving. Hieronder drie voorbeelden van mooie initiatieven, die onlangs een financiële bijdrage ontvingen.

Juupu

Juupu, een initiatief van de scholieren Juul en Puck, creëert bij jongeren in Maastricht en Heuvelland bewustzijn voor armoede in hun omgeving. Tegelijkertijd wordt hulp ingezet, waar dat nodig is. Bij Juupu voeren jongeren de regie, zowel vóór, maar ook achter de schermen. Juupu ontving van het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg een financiële bijdrage om jongeren in de middelbare schoolleeftijd een themadag te kunnen aanbieden over Positieve Gezondheid, armoede en jongerenparticipatie.

 

Mark-us samenspel

De Stichting Knopen van de Mantel uit Amstenrade werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen, die levensbreed en levenslang afhankelijk zijn van anderen. De Stichting ontving van het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg een financiële bijdrage voor het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan (het mark-us samenspel) dat de gemeenschapsvorming moet bevorderen van/tussen alle partijen, die sámen een zinvolle daginvulling kunnen realiseren voor mensen met een intensieve zorg- en ondersteuningsvraag. Daardoor kunnen die mensen langer thuis blijven wonen.

 

Mens Achter de Patiënt

De Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) spant zich in om studenten van zorgopleidingen bewust te maken van de impact, die ziekte heeft op sociaal, mentaal en maatschappelijk welbevinden van het individu én de invloed die zij daar in hun latere werk (in positieve en negatieve zin) op kunnen hebben. MAP brengt studenten van zorgopleidingen in gesprek met mensen in de chronische fase van hun ziekte. MAP wil hiermee bereiken dat de zorgprofessionals van de toekomst verder zullen kijken dan alleen de ziekte die een individu heeft, én dat zij zorgvragers zullen betrekken bij het bepalen van de aanpak. Met deze aanpak draagt MAP ertoe bij dat de studenten zich niet alleen als zorgprofessional zullen ontwikkelen, maar ook als persoon.