Project

Hoe het werkt

Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg

Jouw initiatief

 • moet overdraagbaar zijn: het moet ook op andere plekken, door anderen uitgevoerd kunnen worden;
 • moet van belang zijn voor grotere groepen of organisaties van burgers;
 • moet worden uitgevoerd door één of meer burgers (deze mogen wel ondersteund worden door beroepskrachten). Het moet dus gaan om een initiatief ván en vóór burgers;
 • dient uiterlijk binnen een jaar in werking te zijn;
 • dient geen individuele personen te betreffen;
 • moet worden uitgevoerd in Limburg;
 • moet gebaseerd zijn op een haalbare en realistische aanpak;
 • moet leiden tot een concreet resultaat.

 

Onze werkwijze

 • Je kunt je aanvraag digitaal of schriftelijk indienen.
 • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Stuur ook bijlagen mee.
 • Vier keer per jaar worden de ontvangen aanvragen beoordeeld. Dien je aanvraag daarom op tijd in: vóór 1 februari, vóór 1 mei, vóór 1 augustus of vóór 1 november.
 • Uiterlijk 2 maanden ná het verstrijken van de indientermijn hoor je of jouw initiatief een bijdrage van het fonds ontvangt. Je ontvangt ook bericht als jouw aanvraag is afgewezen.
 • Als dat nodig is, dan kan de Commissie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg om aanvullende informatie of een nadere toelichting vragen.

 

Contact tijdens de uitvoering
Ontvang je een bijdrage van het fonds? Dan wil de Commissie graag weten, zien en ervaren hoe de uitvoering van jouw initiatief verloopt en hoe de bijdrage van het fonds wordt/is besteed. Daarover worden in goed overleg met jou afspraken gemaakt. Mogelijk bezoeken de Commissieleden jouw initiatief een keer.

 

Een aanvraag indienen
Aanvragen moeten worden ingediend bij het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg. Dat kan schriftelijk en digitaal.

 

Schriftelijk
Wilt u een schriftelijk aanvraagformulier (PDF) printen? Klik hier

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mét bijlagen naar:
Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg
p/a Burgerkracht Limburg
Postbus 5185, 6130 PD Sittard

 

Digitaal
Wilt u een digitaal aanvraagformulier invullen en indienen? Klik hier

Mail het ingevulde aanvraagformulier mét bijlagen naar:
stimuleringsfonds@burgerkrachtlimburg.nl

 

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Brigitte de Vries van Burgerkracht Limburg. Telefoon: (046) 420 81 11.
Mailen kan ook : stimuleringsfonds@burgerkrachtlimburg.nl

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Brigitte de Vries van Burgerkracht Limburg. Telefoon: (046) 420 81 11.
Mailen kan ook: stimuleringsfonds@burgerkrachtlimburg.nl
Brigitte de Vries Procesondersteuner