Project

Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg

Bestaanszekerheid Burgerparticipatie

Het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg ondersteunt startende projecten en andere initiatieven, die armoede tegengaan en de bestaanszekerheid, de gezondheid en de participatie van burgers in Limburg vergroten. Die burgerinitiatieven kunnen het fonds benaderen voor een eenmalige financiële bijdrage van maximaal €5.000. De onafhankelijke Commissie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg beoordeelt alle aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het fonds moet een aanvraag:

  • een bijdrage leveren aan nieuwe of bestaande initiatieven van burgers op het terrein van participatie, gezondheid en bestaanszekerheid;
  • bijdragen aan de samenwerking tussen burgers, gemeenten, organisaties en onderwijsinstellingen.

 

Maak een keuze

  • Wil je snel weten of jouw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage en hoe het werkt? Klik hier (PDF)
  • Wil je een digitaal aanvraagformulier invullen en indienen? Klik hier (PDF)
  • Wil je een schriftelijk aanvraagformulier invullen en indienen? Klik hier (PDF)

 

Jaarverslagen

De Commissie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg sluit elk jaar af met een verslag van de uitgevoerde activiteiten, waaronder het beoordelen, honoreren of afwijzen van aanvragen. In het jaarverslag wordt tevens inzage gegeven in de bedragen die zijn uitgekeerd om initiatieven te stimuleren.

Wil je het jaarverslag 2020 van het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg lezen? Klik hier (PDF)

Voorbeeldprojecten

Wil je een paar voorbeelden zien van mooie projecten, die onlangs een financiële bijdrage ontvingen? Klik hier

Achtergrondinformatie

Wil je meer weten over de ontstaansgeschiedenis, de organisatie en de financiering van het fonds? Klik hier

Word donateur

Het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg biedt startende burgerinitiatieven een financieel steuntje in de rug. Wil je daaraan bijdragen? Word dan donateur. Maak jouw donatie over op rekening NL95 RABO 0187 6346 29 van Burgerkracht Limburg, onder vermelding van ‘Donatie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg’. Elk bedrag is welkom.