Project

Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg

Bestaanszekerheid Burgerparticipatie

Einde Stimuleringsfonds

De commissie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg heeft besloten te stoppen en er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Op deze pagina zijn alleen nog de jaarverslagen terug te vinden.

Jaarverslagen

De Commissie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg sluit elk jaar af met een verslag van de uitgevoerde activiteiten, waaronder het beoordelen, honoreren of afwijzen van aanvragen. In het jaarverslag wordt tevens inzage gegeven in de bedragen die zijn uitgekeerd om initiatieven te stimuleren.

Ben je benieuwd naar het het jaarverslag 2022 van het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg? Bekijk het hier.

Voorbeeldprojecten

Wil je een paar voorbeelden zien van mooie projecten, die onlangs een financiële bijdrage ontvingen? Klik hier