Project

Burgerkracht De Pijler

Knooppunt voor cliëntenparticipatie, armoedebestrijding en sociale zekerheid in Limburg

De Pijler is een onderdeel van Burgerkracht Limburg. Zij ondersteunen lokale en regionale initiatieven rondom het thema armoede.

Als provinciaal knooppunt in Limburg stelt De Pijler zich ten doel:

 • Het blijven ondersteunen van een breed netwerk, zowel lokaal als regionaal, om gezamenlijk armoedevraagstukken te signaleren, agenderen en aan te pakken.
 • Als expertisecentrum wil de Pijler samen met andere organisaties de verschillende, kwetsbare, doelgroepen een kans bieden zich te verenigen en op te komen voor de eigen en gezamenlijke belangen.

Wij voeren dit doel uit vanuit 3 Pijlers en een aantal grotere en kleinere projecten.

Regionale spreekuren sociale zekerheid

 • Vanuit ervaringsdeskundigheid en scholing geven vrijwilligers wekelijks advies over sociale zekerheid. Dit gebeurt in 3 regio’s: Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.
 • Daarnaast is er een provinciale helpdesk. Ook hier kunnen mensen terecht met vragen over sociale zekerheid. Zij worden dan doorgestuurd naar het juiste spreekuurpunt.
 • De Pijler ondersteunt deze spreekuren door middel van het organiseren van scholing, financiële ondersteuning en het trainen van spreekuurvaardigheden van de vrijwilligers.

 

Cliëntenmedezeggenschap

De Pijler ondersteunt cliëntenraden sociale zekerheid en hun cliëntenraadsleden door middel van:

 • het organiseren van provinciale en regionale bijeenkomsten
 • deskundigheidsbevordering
 • lokale ondersteuning.
 • als expertisecentrum is de Pijler ook een vraagbaak voor cliëntenraden en hun leden.
 • Heeft uw cliëntenraad nog geen contact met De Pijler? Meld u dan aan via het contactformulier op website van de Pijler.

 

Armoede

De Pijler ondersteunt lokale en regionale initiatieven rondom het thema Armoede door middel van:

 • het organiseren van Pijlerlezingen
 • het organiseren van bijeenkomsten
 • het organiseren van conferenties
 • het delen van expertise
 • het financieel mee ondersteunen van bestaande, startende of eenmalige initiatieven. Meer informatie vindt u op de website van de Pijler

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Leike Peeters Adviseur
Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator
Benoît Hameleers Leidinggevende Primair Proces