Project

Burgerkracht De Pijler

Knooppunt voor cliëntenparticipatie, armoedebestrijding en sociale zekerheid in Limburg

De Pijler is een onderdeel van Burgerkracht Limburg. Zij ondersteunen lokale en regionale initiatieven rondom het thema armoede.

Als provinciaal knooppunt in Limburg stelt De Pijler zich ten doel:

 • Het blijven ondersteunen van een breed netwerk, zowel lokaal als regionaal, om gezamenlijk armoedevraagstukken te signaleren, agenderen en aan te pakken. Zo hebben we in 2022 onder andere signalen over de regelgekte in het sociaal domein aan de kaak gesteld tijdens een conferentie. We hebben de signalen en adviezen samengevat in het boekje ‘Regelgekte in het Sociaal Domein’.
 • Als expertisecentrum wil de Pijler samen met andere organisaties de verschillende, kwetsbare, doelgroepen een kans bieden zich te verenigen en op te komen voor de eigen en gezamenlijke belangen.
 • Wij voeren dit doel uit vanuit 3 Pijlers en een aantal grotere en kleinere projecten.
 • Wij bieden workshops aan vrijwilligers aan via de academie. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de juiste kennis in huis heeft om anderen te helpen. Bekijk de academie hier!

Regionale spreekuren sociale zekerheid

 • Vanuit ervaringsdeskundigheid en scholing geven vrijwilligers wekelijks advies over sociale zekerheid. Dit noemen wij de spreekuurhouders. Dit gebeurt in 3 regio’s: Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Meer informatie over de spreekuren, waar ze te vinden zijn en hun expertise vind je op deze pagina.
 • Daarnaast is er een provinciale helpdesk. Ook hier kunnen mensen terecht met vragen over sociale zekerheid. Zij worden dan doorgestuurd naar het juiste spreekuurpunt.
 • De Pijler ondersteunt deze spreekuren door middel van het organiseren van scholing, financiële ondersteuning en het trainen van spreekuurvaardigheden van de vrijwilligers.

Cliëntenmedezeggenschap

 • De Pijler ondersteunt cliëntenraden sociale zekerheid en hun cliëntenraadsleden door middel van:
  • het organiseren van provinciale en regionale bijeenkomsten
  • deskundigheidsbevordering
  • lokale ondersteuning.
  • als expertisecentrum is de Pijler ook een vraagbaak voor cliëntenraden en hun leden. Zo organiseren wij regelmatig workshops via onze academie.
 • Heeft uw cliëntenraad nog geen contact met De Pijler? Neem dan contact op met Rene Suijkerbuijk.

Armoede

De Pijler ondersteunt lokale en regionale initiatieven rondom het thema Armoede door middel van:

  • het organiseren van Pijlerlezingen
  • het organiseren van bijeenkomsten
  • het organiseren van conferenties
  • het delen van expertise
 • De Limburgse Armoede Beweging

In oktober 2022 vond de Conferentie Regelgekte in het Sociaal Domein plaats. Alle ideeën en bevindingen hebben wij verwerkt in een digitaal boekje. Deze kun je bekijken via onderstaande knop!

Bekijk het boekje Regelgekte in het Sociaal Domein

Download het boekje Regelgekte in het Sociaal Domein

Komende activiteiten

Burgerkracht De Pijler ondersteunt lokale spreekuren rondom sociale zekerheid.

Bekijk waar je bij jou in de buurt terecht kan.

Spreekuren in Limburg

flat-icon van provincie Limburg met aangegeven steden en dorpen waar spreekuren plaatsvinden

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Leike Peeters Adviseur
Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator
Benoît Hameleers Leidinggevende Primair Proces