Vrijwilligersvacature: leden cliëntenraad UWV gezocht 

De belangenorganisatie LVA (Landelijke Vereniging Arbeidsongeschikten) heeft op dit moment twee beschikbare zetels in te vullen. Zowel in de cliëntenraad UWV Limburg als in de Centrale Cliëntenraad UWV. De Limburgse LVA-zetels worden ondersteund door Burgerkracht De Pijler. 

Wat is de cliëntenraad?
Ze vertegenwoordigen alle cliënten van UWV, dus iedereen met een uitkering (zoals WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet) of voorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een jobcoach) en iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf. 

In de buurt 
Er is één centrale cliëntenraad. Daarnaast heeft elk van de elf UWV-districten een eigen cliëntenraad. Er is dus altijd een cliëntenraad bij u in de buurt. Iedere raad bestaat uit ongeveer zestien leden. Alle leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt van UWV. 

Nieuwe leden 
De werving en voordracht van nieuwe leden wordt gedaan door belangenorganisaties, zoals vakbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties en in dit geval Burgerkracht De Pijler. 

De Centrale Cliëntenraad is niet gebonden aan een regio, maar werkt op landelijk niveau. De raadsleden wonen daarom verspreid over het hele land: van diep in Limburg tot in Noord-Holland. De meeste leden hebben een uitkering, zoals de WIA, de WW of de Wajong, en sommige zijn nog ingeschreven als werkzoekende. Ze komen van verschillende achterbanorganisaties zoals de FNV, CNV Vakcentrale, IederIn, LVA of een ‘vrije’ zetel. Eén ding bindt: ze zijn zelf allemaal cliënt van UWV en doen dit werk vrijwillig. 

Aan de ene kant hebben ze nauw contact met de leden van alle raden in de rest van het land. Zo weten zij wat er speelt in de verschillende regio’s en bij andere cliënten in het land. Aan de andere kant heeft de CC regelmatig overleg met UWV: onder andere met de Raad van Bestuur van UWV en de directeuren van de divisies. We geven advies over de uitvoering van het beleid: gevraagd of ongevraagd. En steeds vaker zijn we in een vroeg stadium betrokken, om mee te denken over ontwikkelingen die nog komen. Zo zetten we ons in voor de belangen van de cliënt.’ Overleggen vinden plaats in Amsterdam, en soms ‘online’. Het UWV en/of Burgerkracht De Pijler dragen zorg voor een passende vergoeding. 

Wie kan zich aanmelden voor een cliëntenraad UWV? 

  • Personen met een uitkering, voorziening of ondersteuning van UWV 
  • Personen die als werkzoekende ingeschreven staan bij UWV 
  • Personen die een aanvraag bij UWV hebben lopen 
  • Personen die een individuele cliënt van UWV of een groep cliënten van UWV vertegenwoordigen 

En aangesloten zijn bij een belangenorganisatie om lid te worden van de cliëntenraad. Burgerkracht De Pijler kan u namens de LVA voordragen als lid. Neem voor meer informatie contact op met ons. 

Depijler@burgerkrachtlimburg.nl of neem telefonisch contact op met Rene Suijkerbuijk.

Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator