Werken aan een gezonde samenleving

Burgerkracht Limburg zet zich in voor een positief gezonde samenleving, waarin gezondheidsverschillen klein zijn en waarin iedereen naar vermogen meedoet. Werken aan Positieve Gezondheid helpt om Limburg gezonder en vitaler te maken. Het helpt burgers om zelf regie te voeren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Projecten binnen dit thema: