Nieuw leiderschap in Limburg

Limburg staat voor een aantal grote sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Om die succesvol te kunnen aangaan is het nodig dat alle partijen in de samenleving hun krachten bundelen en als partners samenwerken. Dat vraagt om verbindingen en leiderschap. Burgerkracht Limburg stimuleert verbindend leiderschap.