Nieuw leiderschap in Limburg

Burgerkracht Limburg stimuleert burgers om actief te worden in/voor de samenleving en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van de rol, die daarbij past. Dat doen wij via de projecten en activiteiten, die wij uitvoeren binnen de werkplanthema's Arbeidsparticipatie, Werken aan een gezonde samenleving en Bestaanszekerheid.