Groei voor iedereen

De arbeidsparticipatie in Limburg is lager dan gemiddeld in Nederland. Met name mensen in een kwetsbare positie komen door uiteenlopende oorzaken moeilijk aan werk, terwijl de vraag naar arbeidskrachten stijgt. Burgerkracht Limburg werkt samen met verschillende partners om de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijker te maken.