Bestaanszekerheid

De kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving is vaak te groot om op eigen kracht te overbruggen. Door middel vroegtijdige signalering, preventie en laagdrempelige ondersteuning helpt De Pijler van Burgerkracht Limburg mee om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen en sociale participatie mogelijk te maken.

Meer weten over de werkzaamheden van De Pijler?

Klik hier