Bestaanszekerheid

Burgerkracht Limburg gelooft dat de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving vaak te groot is om op eigen kracht te verkleinen. Vroegtijdige signalering, preventie en laagdrempelige ondersteuning, door de eigen kracht van mensen op te zoeken, dragen volgens ons eraan bij dat armoede en sociale uitsluiting worden teruggedrongen en dat sociale participatie mogelijk wordt. Daaraan werkt De Pijler van Burgerkracht Limburg, samen met vrijwilligers en partners.

Projecten binnen dit thema: