Tag Archive: BKL

 1. Vrijwilliger Leon Lemmens aan het woord

  Leave a Comment

  We willen burgers laten zien wat Positieve Gezondheid kan bieden
  Een gedachtegoed dat mensen kan helpen op vele gebieden

  Vrijwilliger op vele fronten
  “Een Zwerfkei en een Duizendpoot”. Zo omschrijft Leon zichzelf. Hij is overal en doet van alles. Een geïmproviseerd visitekaartje laat zien dat dat wel moet kloppen want een snelle blik op het kaartje leert dat hij zich met wel meer dan tien verschillende vrijwilligersfuncties bezighoudt. Waar komt deze gedrevenheid vandaan? Leon vertelt het graag: “Als je kijkt naar het Spinnenweb van Positieve Gezondheid scoor ik niet bepaald op de stabiliteit van mijn lichaam. Maar in mijn dagelijks leven doe ik mee; ervaar ik zingeving en kwaliteit van leven. Het spinnenweb in de praktijk toepassen, dat gun ik een ander ook.”

  “Samen gezond”
  Het VEZN-project Co-ownership van burgers bij Mijnstreekambities (Samen Gezond),
  is één van de initiatieven waar Leon zich voor inzet. Dat doet hij met Eric Apon, projectmanager bij Burgerkracht Limburg. Samen zijn ze in Heerlen Noord, Geleen-Zuid (de Kluis) en Munstergeleen gestart met het bezoeken van verschillende groepen burgers van alle leeftijden. We gaan met mensen in gesprek om een beweging op gang te brengen. Door zelf aan de slag te gaan met gezondheid. Dit gebeurt via vragenlijsten die gebaseerd zijn op het gedachtengoed van “Positieve Gezondheid”. Op die manier willen we kijken of er ruimte is voor zogenaamde “community’s”. Wat we ermee willen bereiken? De kwaliteit en de betaalbaarheid in de zorg verbeteren want op dat gebied valt er in de Mijnstreek nog een hoop te halen. We hebben een structurele achterstand op het gebied van gezondheid, welvaart en welzijn die onder het nationale gemiddelde ligt. Daar proberen we wat aan te doen. Daarvoor gaan we op zoek naar wat verbeterd kan worden en kijken we hoe we dat samen kunnen doen omdat het echt meerwaarde heeft. Daarbij werken we samen met diegenen die de doelgroep goed kent zoals huisartsen, buurthuizen en de KBO.

  “Ik ben een verbinder, een Christoffel; ik kan van los zand iets maken”
  “Op mijn eigen manier kan ik mensen helpen.” “Wat bedoel je daar precies mee?” “Kijk, mijn lichaam kan hier en daar misschien nalaten, maar mijn geest werkt uitstekend. Ik kan inzetten op mijn eigen levenservaringen. Die waren niet altijd even gemakkelijk. In het verleden zijn mij dingen overkomen die ik bij een ander herken. Ik kan bruggen bouwen. Helpen door te luisteren, luisteren, luisteren… Ik probeer te voorkomen dat iemand in dezelfde valkuilen terechtkomt als ik. Het is belangrijk om goed waar te nemen, om te begrijpen hoe mensen denken, wat iemand beweegt. Zingeving is niet voor iedereen eenvoudig vooral niet als je in een isolement zit. In iedere wijk gaat het er anders aan toe. Je moet kennis hebben van de sociale kaart (als die er al is) maar als je dan eenmaal met elkaar in verbinding bent kun je ideeën ontwikkelen en samenwerken.

  Biografie Leon Lemmens
  Leon Lemmens gelooft in de inzet van de Presentie filosofie (Andries Baart) die uitgaat van rechtvaardige, menselijke verhoudingen. Dit staat in schril contrast met de verzakelijkte, marktgerichte op productie georiënteerde zorgverlening. Beroepsmatig was hij op vele terreinen actief. Zo was hij o.a.: kelner, chauffeur en uitvoerder in de bouw. Als vrijwilliger is hij voorzitter KBO Geleen-Zuid en de Kluis, Interim secretaris en ouderenadviseur KBO Westelijke Mijnstreek, Intermediair van Roma, Sinti’s en woonwagenbewoners in de Westelijke Mijnstreek. Spil in de wijk. Lid Burgertop Limburg. Toekomst Ambassadeur gemeente Sittard-Geleen. Lid van de Wmo-raad Sittard-Geleen. Lid van het Wijkplatform. Lid werkgroep Leefbaarheid. In zijn vrije tijd fietst en fotografeert hij en zingt hij in een gemengd koor.

 2. Reageer vanuit je brein en niet je emotie

  Leave a Comment

  In een diverse samenleving, is een meervoudige identiteit een kracht!

  Op dinsdag 15 november 2022 vond het Social Lab in Venlo plaats. In dit Social lab gingen we in gesprek met jongeren die opgroeien in diverse culturen. Hoe ga je om met aannamen, discriminatie, groepsvorming, het puber zijn? Ze deelden ervaringen en tips met elkaar.

  De grootste gemene deler onder jongeren is dat ze zich allemaal Nederlander voelen maar door de buitenwereld niet altijd zo gezien worden. Ze hebben het gevoel dat ze anders zijn en er niet bij horen. Zij worstelen daardoor met hun identiteit en loyaliteit. Vanuit huis krijgen ze de cultuur, normen en waarden mee die ze heel belangrijk vinden, maar aan de andere kant groeien ze op met de Nederlandse cultuur en willen ze voldoen aan wat de samenleving van hen verwacht. En dat is niet makkelijk, het zorgt voor botsingen tussen culturen.

  Naast de culturele uitdagingen, hebben zij ook te maken met uitdagingen waarmee elke tiener te maken krijgt; groepsvorming op school, docenten die over de schreef gaan en het proces van losmaken van ouder(s).

  Ondanks de vele uitdagingen halen zij wel kracht uit het opgroeien in meerdere culturen. Ze creëren hun eigen identiteit door verschillende elementen uit verschillende culturen te halen die het best bij hen past.

  Tijdens de bijeenkomst deelden de jongeren tips en ervaringen met elkaar. Ze hadden het gevoel er niet alleen voor te staan omdat iedereen met dezelfde zaken worstelt. Ook kwam de anti-discriminatie voorziening (ADV Limburg) ter sprake en wisten velen niet dat deze bestond. Als laatste hebben we ook gesproken over opmerkingen waar zij mee te maken krijgen. Wat doe je als je deze niet prettig vindt? Probeer dan vooral te reageren vanuit je brein en niet vanuit emotie. Dat is moeilijk maar je houdt de eer bij jezelf. Behandel anderen zoals je ook zelf behandelt wil worden.

 3. Omdat je maar één kans hebt om een eerste goede indruk te maken

  Leave a Comment

  Chantal Huynen – voorzitter Dress For Success Maastricht

   

  Chantal Huynen is 52 jaar en woont met man en twee dochters in IJzeren (nabij Valkenburg).Oorspronkelijk afkomstig uit het bankwezen wordt ze zelfstandig ondernemer. Dat zorgt voor een totale ommekeer in haar carrière met mooie ontmoetingen. Daardoor komt ze terecht bij Dress For Success in Maastricht. Daar is ze niet meer weggegaan.

  Wat een toevallige ontmoeting teweeg kan brengen
  Bij een cursus ontmoet Chantal een bijzondere Ghanese dame. De twee raken in gesprek. De vrouw gaat een modeshow presenteren in Parijs. Ze vertelt enthousiast over een klein kledingwinkeltje in Maastricht waar ze schoenen kan krijgen die passen bij haar presentatie-outfit. Chantal biedt haar een lift aan en gaat mee naar de winkel, Dress for Success. Wat haar meteen opvalt aan de winkel is de hartelijke ontvangst. “Het voelt als een warm bad als je binnenkomt bij Dress for Success Maastricht. Nog steeds ontroert het me hoe mensen hier twijfelend de drempel overkomen en na afloop van het traject gesterkt en met veel meer zelfvertrouwen vertrekken.”
  De presentatrice van de modeshow blijkt een oude “kleedklant”. Chantal wordt voorgesteld aan de aanwezige dames en is zó gecharmeerd van de organisatie dat ze spontaan plaatsneemt in het bestuur. Eerst als bestuurslid en sinds twee jaar als voorzitter.

  Wat is Dress For Success Maastricht?
  Dress for Success Maastricht is een non-profit organisatie die gerund wordt door vrijwilligers. De kleding in de winkel is afkomstig van donaties uit het bedrijfsleven en van particulieren. Bij de keuze van de kleding word je geholpen door vakkundige mensen. Zonder prijskaartje ga je samen op zoek naar een set kleding waarmee je voor de dag kunt komen. Letterlijk alles wordt uit de kast getrokken om jou een zo goed mogelijke indruk te laten maken bij je sollicitatie, kennismaking of pitch. Je krijgt niet alleen passende kleding, maar ook advies!

  Voor wie is Dress for Success Maastricht?
  Voor werkzoekenden, mensen met een uitkering of minimum inkomen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een stageplaats, als je participatie deelnemer bent of wanneer je start als Zzp’er of je dient te presenteren voor een nieuwe opdracht. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

  Zij werken samen met Coffee & Work en geven de workshop ‘Gezien worden’
  De workshop bestaat uit 4 bijeenkomsten. In kleine groepjes ga je aan de slag met alles wat te maken heeft met ‘jezelf presenteren’. Professionals uit het vak (kleding, haren, make-up) en begeleiding van een medewerker van Coffee en Work helpen je om je kwaliteiten zichtbaar te maken. “Iedereen heeft iets moois in zich en dat brengen we naar voren.” Benieuwd naar de workshop? Meld je dan vooral aan!

  Het is meer dan kleding
  Weer mee kunnen doen in de maatschappij, uit de armoede komen en economisch zelfstandig worden. Daar wil Dress For Success Maastricht je graag bij helpen. Maar als je alleen maar een uitkering of een minimum inkomen hebt valt het niet altijd mee om je voor het sollicitatiegesprek representatief te kleden. De kans op ‘een goede eerste indruk’ kan daardoor worden gemist en dan gaat de baan naar een ander. Dress for Success Maastricht is er juist voor deze mensen. De winkel is gevestigd in Maastricht en kleedt klanten uit heel Limburg.  In de praktijk blijkt onze aanpak voor veel mensen een uitkomst. Klanten vertellen dat ze door adviezen en de kleding van Dress for Success Maastricht met meer zelfvertrouwen solliciteren en hierdoor sneller dan ze dachten een leuke baan hebben gevonden.

  Biografie Chantal
  Chantal heeft professionele kennis en ervaring op het gebied van Marketing & Communicatie, Event organisatie, Gastvrijheid, Coachend leidinggeven, en Verandermanagement. Haar ervaring gebruikt ze bij projecten en evenementen.Ze gelooft erin om je openstellen voor anderen. Eerst op te lossen wat opgelost moet worden door verhalen aan te horen en pas dán te kijken waar je bij kunt helpen. Door oprecht aandacht te hebben voor mensen kun je ze met elkaar verbinden.Het leveren van waarde voor klanten en het optimaal benutten van de talenten van medewerkers staat bij haar voorop.

 4. Dag van de mantelzorg

  Leave a Comment

  Vandaag is het 10 november: de dag van de mantelzorg. Een dag waarop er extra aandacht is voor een groep onzichtbare helden.

  Je zou verwachten dat in 2022 het vanzelfsprekend is dat er aandacht is voor mantelzorgers. Toch zien we dat veel mensen helemaal niet doorhebben dat ze mantelzorger zijn. De zorg voor hun naaste is vaak zo vanzelfsprekend dat ze er niet bij stilstaan. Veel mensen ervaren ook geen problemen, maar het is goed om als werkgever aandacht te hebben voor medewerkers die hun werk combineren met mantelzorg taken. Vooral om te voorkomen dat het een uitdaging wordt om de mantelzorgtaken te combineren met werk. Vroeg of laat krijgt iedereen er wel een keer mee te maken. Het is belangrijk om oog te hebben en houden voor mantelzorg. Zeker met de huidige ontwikkelingen waarin de neiging bestaat alles bij het netwerk neer te leggen. Er zijn diverse mogelijkheden en regelingen waar je gebruik van kunt maken. 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg en in de zorg is dat zelfs 1 op de 3.

  Who Cares
  Op dit moment zitten we in de afronding van het project mantelzorg en werk: who cares. Een project dat zich richt op medewerkers in zorgorganisaties die dat combineren met betaald werk. Daar blijkt stap 1 bewustwording creëren te zijn. Uit de diverse gesprekken die Marja Veenstra heeft gevoerd, blijkt dat het bespreekbaar maken en ervaringen met elkaar delen al een groot verschil kan maken. Je bent vaak niet alleen in je gevoel. Veel organisaties investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daar is aandacht voor de balans tussen werk en mantelzorgtaken een onderdeel van. De oplossing kan zitten in regelingen, maar soms ook in de eigen balans en het bewaken van grenzen.

  Nog wat feiten op een rij
  Wist je dat:

  ·  1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder in 2019 mantelzorg gaven, dit zijn circa 5 miljoen mantelzorgers

  ·  830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp aan een naaste

  ·  9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers)

  Mantelzorg kan iemand ook veel brengen: Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen.
  Mantelzorg is niet aan een leeftijd gebonden. Er zijn ook kinderen die opgroeien met iemand die zorg nodig heeft.

 5. CARE FREE maakt kindermishandeling bespreekbaar

  Leave a Comment

  Ieder kind heeft het recht op een veilige en zorgeloze jeugd. Toch krijgen jaarlijks meer dan 119.000 jongeren te maken met kindermishandeling. Tijdens de week tegen kindermishandeling, van 14 t/m 20 november wordt hier meer aandacht voor gevraagd.

  Op 17 november geeft Naomy Rojnik, Initiatiefneemster CARE-FREE, een lezing over het lesmateriaal CARE-FREE. Hoe kan de app ingezet worden in de klas? Wat is er nog meer nodig om kindermishandeling bespreekbaar te maken?

  In de game-app ‘MiroCares’ delen Milan, Milou en Mila hun verhaal. Samen staan we stil bij de betekenis van kindermishandeling en wat je kunt doen als je je zorgen maakt.

  Ben je benieuwd naar het verhaal van Naomy en wil jij meer weten over het bespreekbaar maken van kindermishandeling? Meld je aan! Er zijn een beperkt aantal plaatsen.

  Waar: Burgerkracht Limburg, Mercator 1 in Sittard
  Wanneer: 17 november van 13.00 tot 16.00 uur. 

  Meer weten over CARE-FREE? Lees meer informatie.

 6. Spreekuurhouder Ivo Gijsen aan het woord.

  Leave a Comment

  Ivo Gijsen ‘Met onze kennis sta je sterker!’
  Hij geeft gratis advies bij vragen over arbeidsongeschiktheid, arbeid en ziekte 

  Ivo Gijsen is een van onze spreekuurhouders in Maastricht-Heuvelland. Hij zet zich een aantal uren per week vrijwillig in om mensen die vragen hebben over arbeidsongeschiktheid, arbeid en ziekte te helpen en advies te geven. Hij heeft alle kennis in huis over de complexe regelgeving. In zijn dagelijks leven is hij werkzaam als jurist bij KampsVanBaar Advocaten in Sittard met als expertise; juridische aspecten rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorg.

  “Had ik het maar eerder van jullie spreekuur gehoord…”
  Dat is wat ik vaak hoor. En dat is jammer. We worden minder goed gevonden dan voorheen terwijl ik bij mijn werkgever juist een toestroom zie aan cliënten uit dit veld. Dat geeft aan dat er genoeg te doen is. Maar dat mensen ons niet weten te vinden. En dat moet veranderen. Het WAO-WIA  spreekuur is gratis en een helpend voortraject waar je je voordeel mee kunt doen. We hebben meerdere spreekuurlocaties in Maastricht Heuvelland. Je kunt vrijblijvend langskomen. Op de website vind je onze locaties en waar je wel of geen afspraak hoeft te maken.  

  “Ik probeer niet alleen vanuit een juridisch oogpunt te adviseren maar vooral te kijken hoe ik iemand in een breder perspectief verder kan helpen richting toekomst. Mijn motto: “Ik kan niet garanderen dat ik iedereen kan helpen maar doe daar wel mijn uiterste best voor. Ik laat je niet zomaar los…”

  Hoe gaat de dienstverlening in zijn werk
  Bij het vrijwilligersspreekuur werken mensen die een lijntje/achtergrond hebben met het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan oud-UWV-medewerkers, arbeidsdeskundigen of, zoals ik, met een juridische achtergrond. Allemaal ervaren mensen die weten hoe het eraan toegaat bij medische keuringen. Er is behoorlijk wat expertise bij de vrijwilligers. Vanuit deze gedachte wordt geprobeerd om mensen te helpen.  

  Je kunt met heel veel vragen bij ons terecht
  We helpen mensen met veel verschillende vragen. “Krijg ik wel of niet een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Wat kan ik het beste doen bij moeilijkheden met mijn werkgever?”
  We bieden ook hulp als je bezwaar wilt aantekenen bij een WIA-keuring. We gaan bijvoorbeeld met je mee als je dit wil, zodat je sterker staat. We bieden de ondersteuning die gevraagd wordt en kijken altijd mee wat er het beste is voor de cliënt.
  In de praktijk zien we dat cliënten ons te laat vinden. Dan is er al een heel dossier opgebouwd. We kunnen dan een bezwaar aantekenen zodat er een volledige heroverweging plaatsvindt en ze opnieuw naar je dossier kijken. Maar dan nóg blijft het lastig. Het is daarom echt van belang om ons in een zo vroeg mogelijk stadium aan te haken zodat je deskundig advies inwint en kijkt hoe je de zaak dan aanvliegt.

  We helpen ook mensen in de bijstand
  We staan ook voor je klaar bij verschillende bijstandskwesties, vragen over toeslagen, Wmo en de daarbij benodigde voorzieningen. Daarnaast hebben we mede via Burgerkracht Limburg een breed netwerk zodat we effectief kunnen doorverwijzen. Maar we geven niet alleen advies maar bieden ook een luisterend oor. Mensen willen vaak hun verhaal kwijt, hebben behoefte aan ventileren en dat kan natuurlijk ook. Het is niet altijd zo dat er juridisch advies nodig is maar er is ook sociaal een behoefte. 

  Wie is Ivo Gijsen
  Is gedreven, proactief en nauwkeurig. Als vrijwilliger bij de Wao/Wia groep Maastricht & Heuvelland komen deze eigenschappen goed van pas. Ivo is 26 jaar, afkomstig uit Doenrade studeert in 2020 af aan Zuyd Hogeschool Hbo-Rechten te Sittard. Hij haalde zijn Bachelor of Laws. Praktijkervaring doet hij op tijdens zijn studie in de advocatuur en juridische dienstverlening. Voor zijn Pre-master en Master aan de Radboud Universiteit te Nijmegen verbreedt hij zijn juridische kennis en vaardigheden en verdiept zich verder in het sociaal zekerheidsrecht. Zijn werk doet hij met veel passie en plezier waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat. Persoonlijk contact is voor hem erg belangrijk, en daarnaast veelvuldig telefonisch of e-mail contact met cliënten.