Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg

Het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg ondersteunt initiatieven die de bestaanszekerheid, de gezondheid en de participatie van burgers in de provincie bevorderen. Een onafhankelijke commissie beheert het fonds en beoordeelt alle aanvragen. Het fonds is verbonden aan Burgerkracht Limburg.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun uit het Stimuleringsfonds Burgerinitiatieven Limburg moet een aanvraag:

  • een bijdrage leveren aan nieuwe of bestaande de initiatieven van burgers op de domeinen waarop Burgerkracht Limburg zich focust, te weten participatie, gezondheid en bestaanszekerheid, en/of;

  • de samenwerking tussen burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen bevorderen.

Wilt u snel weten hoe het fonds werkt én of uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage?

Klik hier

Wilt u een schriftelijk aanvraagformulier (PDF) printen?

Klik hier

Wilt u een digitaal aanvraagformulier invullen en indienen?

Klik hier

Wilt u meer achtergrondinformatie over het fonds?

Klik hier