Onafhankelijke cliëntondersteuning Sociaal Domein

Wij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning WMO, jeugdhulp, participatiewet*

Heeft u voor zorg, onderwijs, welzijn, wonen of werk en inkomen te maken met de gemeente en wilt u informatie, advies of ondersteuning? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner sociaal domein die met u meedenkt.

De cliëntondersteuner kijkt samen met u naar uw situatie, denkt mee over de best passende oplossing en wat daarvoor nodig is.

Wat kunnen wij voor u doen?

De cliëntondersteuners helpen u bij het oplossen van kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instelling over Zorg, Welzijn, Jeugdhulp en Arbeidsparticipatie.

Zoals:

  • Advies over het oplossen van kwesties met uw gemeente, hulpverlener of instelling over zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs;

  • Hulp bij het helder formuleren van vragen en wensen: ‘Waar loop ik precies tegenaan? En ‘hoe wil ik dat oplossen?’;

  • Samen mogelijke oplossingen op een rij zetten;

  • Voorbereiden op een gesprek, bv het keukentafelgesprek;

  • Ondersteunen bij een traject naar beschermd wonen;

  • Helpen bij het regelen van PGB of crisiskaart;

  • Hulp en ondersteuning bij een klachtenprocedure.

Gratis en onafhankelijk

De cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van gemeente of zorgverlener. We werken altijd vanuit uw belang: we gaan uit van wat u nodig heeft. Ook uw familie, mantelzorgers of kennissen kunnen ons raadplegen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Onze dienstverlening is kosteloos.

Wilt u contact met ons opnemen?

Bel: 085 0212 484 (normaal gesprekstarief)

Email: clientondersteuning@burgerkrachtlimburg.nl

* wij bieden deze dienst voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst a/d Maas, Peel en Maas. Voor andere gemeenten kan de gemeente u informeren waar u voor ondersteuning terecht kunt.