Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg

Heeft u te maken met langdurige zorg?

U valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag op zorg bent aangewezen. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Ontvangt u deze zorg al of gaat u hier binnenkort gebruik van maken? Dan heeft u recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van uw zorg.

Heeft u vragen of klachten? Wilt u ondersteuning?

Onze cliëntondersteuners helpen u graag bij al uw vragen over het regelen en de uitvoering van uw zorg: in een instelling of thuis, met of zonder een persoonsgebonden budget (pgb).

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze cliëntondersteuners kunnen u helpen bij het regelen van de zorg die u nodig heeft.

  • Informatie en advies

    Over bijv. de manieren waarop u de zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw regio, cliëntenrechten of zorgtoewijzing.

  • Kiezen van een passende zorgaanbieder

    De keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis.

  • Invulling van de zorg

    Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan. We kunnen ook met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder.

Gratis en onafhankelijk

De cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van zorginstellingen of andere instanties.

We werken altijd vanuit uw belang: we gaan uit van wat u nodig heeft. Ook uw familie, mantelzorgers of kennissen kunnen ons raadplegen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Onze dienstverlening is gratis.

Wilt u contact met ons opnemen?

Bel: 0900 243 81 81 (normaal gesprekstarief)

Email: clientondersteuning@burgerkrachtlimburg.nl