Dag 5 van de berichtenreeks ‘In aanloop naar…’

Speekuren sociale zekerheid in Limburg

Donderdag, 16 oktober 2929: Wekelijks staan vele ervaringsdeskundige en opgeleide vrijwilligers op 11 locaties in Limburg klaar om mensen bij te staan bij hun vragen en bezwaren met betrekking tot werk en inkomen. De spreekuren sociale zekerheid richten zich met name op de mensen die volledig vastlopen in het woud van regelgeving. Met name op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid. Het gaat om mensen die wel of niet in aanmerking komen voor de Ziektewet, Wao, Wia, Wajong, bijstand en WW.

Spreekuren tijdens corona

Vooruitkijkend naar de komende maanden verwachten de spreekuren een toename van de WW en door de korte rechten van met name jongeren zullen er meer bijstandsaanvragen volgen. Jongeren zullen dit veel sneller zelfstandig regelen, maar de ouderen (vanaf 50 jaar) zullen sneller op zoek gaan naar ondersteuning en hulp, zeker op het gebied van de transitievergoeding.

Door de verminderde bereikbaarheid en/of tijdelijke sluiting van de open inloop door de coronamaatregelen is er vanuit Belfeld een dagelijks bereikbaar telefonisch spreekuur ingericht. Elke dag maken hier drie tot vier Limburgers gebruik van. Om mensen die door ziekte, arbeidsbeperking of ontslag in de problemen raken toch te woord te kunnen staan, uitleg te geven over de regelgeving en/of te kunnen helpen met het verkrijgen van een uitkering.

Te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur via (06) 29 53 05 50.

Een actueel overzicht van alle spreekuren vind je op
https://depijler.nl/spreekuren-advies-socialezekerheid/

Zoek je een spreekuurpunt bij jou in de buurt. Neem nu dan even telefonisch contact op om een afspraak te maken.

Humanitas

Een veelgenoemde oplossingsrichting in het voorkomen van armoede is, jeugd vroegtijdig financieel zelfredzaam maken. Jongeren leren omgaan met geld- en regelzaken. Binnen het project Jongeren & Geld Zuid-Limburg van Humanitas streeft de organisatie naar het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jongeren.

Hiervoor zijn vier projecten opgezet.

– Getrainde vrijwilligers ondersteunen jongeren dagelijks op het gebied van geld- en regelzaken.

– Er zijn interactieve workshops binnen het thema ‘geldzaken’, voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en voor studenten van het MBO. Zo zijn er al workshops verzorgd voor het Bonnefantencollege Maastricht, het Da Capo College Sittard, het VISTA College en Gilde Opleidingen.

-Humanitas Jongeren & Geld neemt deel aan initiatieven waarbij leerlingen en studenten laagdrempelig kennis maken met lokale organisaties op het terrein van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Zo zijn zij in Maastricht partner van ‘No Credit, Game Over!’ en in Sittard nemen zij deel aan de Young Cash Tour.

-Voor studenten van het VISTA college in Maastricht is er een laagdrempelige inloopmogelijkheid.

Meer weten?
Kijk op https://www.humanitas.nl/afdeling/maastricht-heuvelland/activiteiten/thuisadministratie-no-credit-game-over/

Of, zoek contact via e-mail of telefoon.

E:  jongerenengeld.zuidlimburg@humanitas.nl

T: (06) 12 60 92 63.

Humanitas Thuisadministratie

Opgeleide vrijwilligers ondersteunen mensen bij het op orde krijgen van hun financiële situatie. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het ordenen van de administratie, het aanvragen van toeslagen, het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. Samen met zijn of haar vrijwilliger werkt de deelnemer toe naar meer rust in de financiële situatie.

Zelf hulp nodig of iemand anders aanmelden?
Kijk op https://www.humanitas-thuisadministratie-limburg.nl/nl/home/