Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Heeft u vragen over onvrijwillige zorg, of opname in een (zorg)instelling? Wilt u advies, heeft u een vraag of een klacht? De cliëntenvertrouwenspersoon van Burgerkracht Limburg kan u ondersteunen.

Burgerkracht Limburg voert de dienstverlening Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang uit onder het label Adviespunt Zorgbelang.

Bekijk het filmpje over Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

Betere rechtsbescherming

De nieuwe Wet zorg en dwang sluit aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Hierdoor zijn mensen die hun wil niet meer kunnen uiten, of hun vertegenwoordigers, beter juridisch beschermd.

Onze cliëntenvertrouwenspersoon kan u ondersteunen.

Bij elke zorgorganisatie zijn één of meer cliëntvertrouwenspersonen. De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij de zorgorganisatie. Zij werkt helemaal onafhankelijk van de zorgorganisatie. De zorgverlener vertelt wie de cliëntvertrouwenspersoon is en hoe je een afspraak kunt maken.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • De cliëntenvertrouwenspersoon geeft informatie als u vragen heeft over uw rechten en plichten bij onvrijwillige zorg, en over uw opname en verblijf in een (zorg)instelling.

  • De cliëntenvertrouwenspersoon helpt bij het bespreekbaar maken van onvrede of een klacht bij zorgverleners. We helpen om tot een oplossing te komen.

  • Ondersteunt u iemand die met onvrijwillige zorg te maken heeft? Dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon ook ú ondersteunen en adviseren.

Betere rechtsbescherming
De nieuwe Wet zorg en dwang sluit aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Hierdoor zijn mensen die hun wil niet meer kunnen uiten, of hun vertegenwoordigers, beter juridisch beschermd.

Hoe werkt het?
Uw signalen pakken wij op. Alle vragen en klachten worden anoniem geregistreerd en geanalyseerd. Deze bespreken we met de zorgaanbieders, daarbij dringen we aan op verbetering. Zo maken we de zorg beter voor u en anderen.

Gratis en onafhankelijk
De cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Onze dienstverlening is gratis.

Wilt u contact met ons opnemen?

Bel: 088 929 40 99

Email: cvp@burgerkrachtlimburg.nl