Privacyverklaring stichting Burgerkracht Limburg

Stichting Burgerkracht Limburg (hierna Burgerkracht Limburg) verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in onze stichting en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). In de bijlage leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Wij kunnen de Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 21 juni 2018 en vervangt de eerder gepubliceerde versie van 15 juni 2018.

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Voornaam