Pijlerlezing

De menselijke maat voorop bij bijstandsverlening. Doen we dat?

Minister Schouten wil de menselijke maat terug in de uitvoering van de Participatiewet. Wat staat de menselijke maat in de weg en wat is er nodig om dat te veranderen? 

Thomas Kampen gaat in een online Pijlerlezing met deze vragen aan de slag. In zijn lezing bespreekt hij wat er misgaat met de bijstand, maar ook wat er goed gaat. Kampen wijst op problemen, maar heeft ook oog voor oplossingen.

Lieke Hollanders gaat ook in gesprek met Thomas Kampen. Zij is sinds 2014 werkzaam binnen het Sociaal Domein en is Casemanager Uitkering bij Vidar. (Gemeente Sittard-Geleen, Stein & Beek).

Waar en wanneer?

Datum: donderdag 1 december
Tijd: 14.30 – 16.00u
Locatie: Online
Toegang is gratis

Je ontvangt de link voor de lezing 2 dagen voor aanvang van de lezing.

Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden.

Dr. Thomas Kampen is universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn huidige onderzoek richt zich op de betekenis van de menselijke maat in de dienstverlening door de sociale dienst. Van 2016 tot 2019 was Kampen lector aan Hogeschool Inholland.

Kampen publiceerde onder andere het boek Streng maar onrechtvaardig, de bijstand gewogen (2020), waarin hij en andere onderzoekers de balans opmaken na meer dan vijftig jaar bestaan van de Algemene Bijstandswet in Nederland. Worden mensen in de bijstand rechtvaardig behandeld?

In 2014 promoveerde Kampen aan de Universiteit van Amsterdam op zijn promotieonderzoek genaamd ‘Verplicht vrijwilligerswerk’. Hierin onderzocht hij hoe de opkomst van de participatiesamenleving de noties van rechten, plichten en verantwoordelijkheden en gevoelens van bijstandsontvangers beïnvloedt. In hoeverre zijn zij bereid om als vrijwilliger aan de slag te gaan, en hoe ervaren zij het vrijwilligerswerk? Volgens Kampen is het huidige overheidsbeleid hierin te ondoordacht en dwingend.

Vragen? Neem contact met ons op!

Leike Peeters Adviseur
Rene Suijkerbuijk Adviseur / vrijwilligerscoördinator