Pijlerlezing

Arbeid en maatschappelijke tweedeling

Drie redenen waarom betaald werk de samenleving ontwricht, en wat daaraan te doen is.

Nederland is een arbeidssamenleving: werk heeft een centrale positie in het leven van veel mensen en betaalde arbeid wordt gezien als dé manier om ‘erbij te horen’. Via betaalde arbeid realiseren mensen immers allerlei zaken die we belangrijk vinden voor een goed bestaan: een inkomen, sociale contacten, maatschappelijke erkenning, zelfontplooing… In deze lezing, door Sabrina Keinemans, wordt de vraag opgeworpen of het in de huidige samenleving inderdaad nog wel mogelijk is om deze ‘werkwaarden’ te realiseren. Moeten we het verrichten van betaalde arbeid niet wat kritischer gaan bekijken, en oog hebben voor de ontwrichtende kanten van werk?

Waar en wanneer?

Datum: dinsdag 12 juli

Tijd: 16.00 – 18.00u

Locatie: Ligne Sittard

Toegang is gratis

Meld je aan!

Over Sabrina

Sabrina Keinemans is lector Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool, en daar verbonden aan de Academie voor Sociaal Werk. Geboren en getogen in een klein dorp aan de Gelderse Maas, waar hele families werkzaam waren in steenfabrieken, ontwikkelde ze een grote drive om bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid en sociale samenhang. Dat kan op vele manieren, en Keinemans doet dit middels onderzoek. Samen met een team van docent-onderzoekers en studenten, doet ze binnen Zuyd Hogeschool praktijkgericht onderzoek in het sociaal domein. Daarbij werken zij nauw samen met diverse partners uit de regio.