Partners van Burgerkracht Limburg

Logo VSB Fonds

VSB Fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

vsbfonds.nl
Beeldmerk Limburg positief gezond

Beweging Limburg Positief gezond

limburgpositiefgezond.nl

ANBO Regio Zuidoost

anbo.nl

Coalitie voor Inclusie

coalitievoorinclusie.nl

Coöperatie Verbindend Leiden

verbindendleiden.nl

De Vereniging Limburg

devereniginglimburg.nl

FGL, Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg

fgl-limburg.nl
Logo Jongeren Netwerk Limburg

Jongeren Netwerk Limburg

jnl.org
Logo JongNL

Jong NL

jongnl.nl

KBO Limburg

kbolimburg.nl
Logo LOC zeggenschap in zorg

LOC Zeggenschap in zorg, Limburg

loc.nl
Logo PAZ

PAZ, Platform Allochtone Zorgvragers

pazlimburg.nl
Logo PCOB

PCOB gewest Limburg

pcob.nl
Logo PML

PML, Platform Mantelzorg Limburg

platformmantelzorglimburg.nl
Logo Provinciaal Platform GGz &OGGz Zorgvragers Limburg-

Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg

ggz-zorgvragers.nl

Senioren Vereniging Heerlen

sevh.nl
Logo SOL

SOL, Samenwerkingsverband van Ouderengroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg

sollimburg.nl
Logo Mentorschap Limburg

Stichting Mentorschap Limburg

mentorschaplimburg.nl

Stichting Naoberzorg Nederland

naoberzorgnederland.nl