Ons werk

Werkplan 2020

Elke burger wil meedoen in de maatschappij en iedereen moet daar de kans toe hebben. Echter, meedoen is voor mensen in een kwetsbare positie niet vanzelfsprekend. Er is vaak meer nodig om hun situatie en hun zelfredzaamheid te verbeteren. Burgerkracht Limburg spant zich daarvoor in, mét burgers en vanuit burgerperspectief.

lees meer

Wij werken aan 3 thema's

Onze producten

Brochure 'Burgerparticipatie in beleidsvorming en projecten'