Workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond’

De workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond’ van Burgerkracht Limburg inspireert en motiveert mensen om zich het gedachtegoed van Positieve Gezondheid eigen te maken en zelf met hun (positieve) gezondheid aan de slag te gaan.

Gezondheid is iets van ons allemaal

Kijk naar gezondheid en niet naar ziekte
Kijk naar hoe iemand zo gezond mogelijk kan blijven
Kijk naar wat iemand wel in plaats van niet kan
Kijk hoe je gezond leven kan bevorderen
Kijk wat iemand toe kan voegen en hoe men van betekenis kan zijn
Vraag wat iemand hiervoor nodig heeft

Dit is Positieve Gezondheid: niet de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen om zelf met alle fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan. Eigen regie en mogelijkheden van mensen staan centraal.

Voor wie
De workshop is bedoeld voor bijvoorbeeld (afdelingen van) belangenorganisaties, patiëntenverenigingen, (participatie)raden, mantelzorgers en (groepen) burgers die aan de slag willen gaan met Positieve Gezondheid.

Inhoud en werkwijze
De workshop start met een korte inleiding over het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Een inspirerend eigen verhaal staat hierbij centraal. Vervolgens gaan de deelnemers in subgroepen actief aan de slag met het gespreksmodel ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Dit gebeurt onder begeleiding van de workshoptrainer. Aansluitend vindt er een plenaire terugkoppeling plaats. Wat neemt iedereen mee? Hebben mensen nog handige tips, die ze anderen kunnen meegegeven?

Er wordt plenair en in groepen gewerkt, met gebruikmaking van eigen ervaringen en voorbeelden; de deelnemers leren van elkaar.

Maatwerk
De workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond’ kan op maat gemaakt en uitgevoerd worden. Dat wil zeggen, in goed overleg en afgestemd op de wensen van de aanvragende organisatie. Natuurlijk wel gebaseerd op de grondbeginselen van Positieve Gezondheid.

Organisatorisch
– De workshop wordt op locatie gegeven, duurt ongeveer 2 uur en wordt begeleid door getrainde vrijwilligers en/of medewerkers van Burgerkracht Limburg.
– Het minimale aantal deelnemers is 10.

– Wilt u een workshop aanvragen? Dan dient u voor een geschikte locatie en apparatuur te zorgen (beamer, projectiescherm of -wand, geluidsinstallatie met microfoon. De trainers brengen zelf een laptop mee. Indien nodig, dan kan Burgerkracht Limburg voor de benodigde materialen zorgen.

Kosten
Voor het verzorgen van een workshop vragen wij een bijdrage van 50 Euro om de onkosten (zoals de reiskosten van trainers) te dekken.

Informatie en aanvragen
Wilt u méér weten of een workshop organiseren voor uw leden of de achterban van uw organisatie?

Bel of mail Vera Niessen, adviseur van Burgerkracht Limburg.
T: (046) 420 81 59.
E: positiefgezond@burgerkrachtlimburg.nl