Workshop ‘Collectief wonen: Hoe doen we dat?’

Hoe krijg je als groep een collectief wooninitiatief gerealiseerd? Wooncollectieven kunnen bijdragen aan langer zelfstandig wonen voor ouderen en bieden ook nieuwe woonvormen voor jongeren. Daarover gaat de workshop ‘Collectief wonen: Hoe doen we dat?’ van Burgerkracht Limburg, Wonen Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg en Provincie Limburg.

Uitnodiging
We nodigen je van harte uit voor deze workshop, waarin we willen laten zien wat er rondom wooncollectieven en wooncoöperatieve vormen allemaal mogelijk is. Initiatiefnemers van reeds gerealiseerde projecten vertellen hun ervaringen en deskundige procesondersteuners geven praktische tips en tricks. Ook willen we graag ophalen: waar heb jij behoefte aan?