Wereld Alzheimer Dag 2020

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Het thema is ‘Jong en oud’. In geheel Nederland en in veel andere landen wordt vandaag op verschillende manieren en door middel van verschillende projecten aandacht gevraagd voor dementie. Het project DEDICATED wil de palliatieve zorg bij mensen met dementie en hun naasten verbeteren. Burgerkracht Limburg is partner, denkt mee en adviseert over burgerparticipatie in dit project.

In het kader van het project DEDICATED is het filmpje ‘Ik ben een mens, tot het einde. Zie mij’ gemaakt. Dit filmpje toont het belang van een persoonlijke benadering bij dementie.