Burgerkracht Limburg is op zoek naar…..

De vacature is ingevuld.

Collega gezocht

“Burgerkracht Limburg is de stuwende kracht achter burgerparticipatie in Limburg. Wij zorgen ervoor dat de burger centraal staat bij inspanningen van overheden, instellingen en (maatschappelijke) organisaties om de vitaliteit van Limburg te versterken. Dat doen wij onder meer door middel van advisering, coaching en training.

Als je (langdurige) zorg of ondersteuning nodig hebt, is het soms best lastig om de juiste wegen te vinden om dit zo goed mogelijk te regelen. Hierbij kun je wel wat hulp gebruiken. De onafhankelijke cliëntondersteuners Burgerkracht Limburg bieden die hulp. Zij geven informatie, advies en ondersteuning.

Voor versterking van ons team is Burgerkracht Limburg op zoek naar een

Onafhankelijk cliëntondersteuner (16 uur)
Langdurige zorg (Wlz)

Wat ga je doen?

 • Je helpt de cliënt bij het helder kunnen formuleren en het goed kunnen stellen van vragen: ‘Welke zorg heb ik nodig, waar loop ik tegen aan en hoe wil en kan ik dat oplossen?’
 • Je adviseert en ondersteunt bij het vinden van de weg in de langdurige zorg: ‘Waar moet ik zijn bij welke vraag? Welke vragen en kwesties komen op mij af als cliënt?
 • Je informeert cliënten en hun naasten over hoe zij zorgaanbieders kunnen vinden die mogelijk een aanbod hebben voor de door de cliënt ervaren en door het CIZ vastgestelde beperkingen. Zonodig ondersteun je hen bij het vinden van passende zorg en/of een passende zorgaanbieder.
 • Je bereidt de cliënt en zijn relaties voor op het voeren van het gesprek met de zorgaanbieder over de invulling van de zorg, eventuele andere gewenste hulp en over de samenwerking tussen hulpverleners en mantelzorgers met de zorgaanbieder.
 • Je ondersteunt de cliënt bij het vastleggen van de met de zorgaanbieder gemaakte afspraken maken in het zorgleefplan.
 • Je ondersteunt, bij knelpunten in de zorg of in de relatie met de zorgverlener of de Wlz uitvoerder, bij het opstellen van een plan om te komen tot een passende oplossing en bemiddelt eventueel.
 • Je informeert, adviseert en ondersteunt cliënten bij klachten, klachtenprocedures en geschillenprocedures.
 • Je ondersteunt altijd vanuit cliëntperspectief, dat betekent dat het belang van cliënten altijd voorop staat.
 • Je betrekt het netwerk van de cliënt bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen met zorgaanbieders en/of de Wlz uitvoerder.
 • Je maakt een signaleringsrapportage voor de Wlz uitvoerder en voor zorgaanbieders, waarin we een overzicht geven van de ervaren knelpunten en richting geven waarin structureel naar verbeteringen kan worden gezocht.

Wie ben jij?

 • Je bent woonachtig in het werkgebied (Limburg).
 • Je hebt gedegen kennis van de wet langdurige zorg (Wlz).
 • Je hebt plezier in het informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten in de langdurige zorg.
 • Je kunt goed luisteren, weet vertrouwen te wekken en je bent in staat de juiste nuance aan te brengen tussen zakelijke informatie en advies, en het geven van begrip en ondersteuning.
 • Je hebt kennis van sociaaljuridische dienstverlening.
 • Je hebt kennis van de langdurige zorg en het liefst ook van het brede sociale domein.
 • Zo mogelijk heb je kennis van bijzondere doelgroepen in de langdurige zorg, zoals mensen met een verstandelijke of psychische beperking en/of ouderen.
 • Je hebt een HBO opleidingsniveau; bij voorkeur Sociaal Juridische Dienstverlening of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en een netwerk in de regio Limburg.
 • Je bent een pionier en kan goed tegen veranderingen.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Het salaris is marktconform en vastgesteld op maximaal € 3.742,- per maand bij een volledig dienstverband (36 uur per week, schaal 8 van de CAO Social Work).

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Floris de Bok, manager primair proces: florisdebok@burgerkrachtlimburg.nl of 06 52 36 33 09

Je kunt je interesse tot uiterlijk 31 januari 2020 kenbaar maken aan florisdebok@burgerkrachtlimburg.nl