Trainers aan het woord!

Eind februari 2019 zwaaide de tweede lichting trainers voor de workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’ af. Maar liefst 13 mensen zijn in een aantal trainingsochtenden toegerust om in Limburg deze workshops te gaan geven. Onder hen ook Leon Hermans, die we vroegen om aan de hand van een aantal vragen iets te schrijven over zijn ervaringen.

Lees hieronder zijn verhaal:

Leon Hermans

Wat was jouw motivatie om je aan te melden als workshoptrainer?

In 2018 ben ik gestopt met mijn werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Ik had twee eigen bedrijfjes: een loopbaanadvies- en trainingsbureau en een wandelreisbureau. Bang dat ik me zou gaan vervelen, was ik niet. Hobby’s genoeg (reizen, fietsen, wandelen) en bovendien stond er een verbouwing van onze woning aan te komen. Waar ik me wel zorgen over maakte was het gevoel dat ik nergens meer bij zou horen en dat ik nog weinig zou doen wat er echt toe deed. Alleen een recreatief leven leiden vond ik geen prettig vooruitzicht.

Als fanatiek sporter ben ik altijd geïnteresseerd geweest in gezondheid en als ouder wordende sporter alleen nog maar meer. Toevallig las ik op dat moment de boeken “Hoe word je 100?” van William Cordtvriendt en  “Ikigai, het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven”. Door het lezen van deze boeken ontdekte ik dat gezondheid niet alleen heeft te maken met je fysieke conditie, maar ook met je sociale leven, met zingeving en met zelfredzaamheid. Dat waren nou precies de zaken waar ik me zorgen over maakte als ik nadacht over mijn eigen ouder worden.

Hier ben ik mij verder in gaan verdiepen en al Googelend kwam ik terecht bij Positieve Gezondheid. Limburg. Ik bezocht een workshop waar ik te horen kreeg dat er binnenkort een opleiding voor trainers startte in Sittard. Dit was wat ik zocht! Ik zou weer ergens bij gaan horen, iets doen wat er toe deed en bovendien was trainen iets waar ik in mijn werkzame leven veel ervaring mee had opgedaan. En wat is er nu mooier om anderen te helpen bewust te worden welke invloed zij zelf kunnen uitoefenen op een gezond en gelukkig leven. Na een intakegesprek in januari werd ik toegelaten tot de trainersopleiding.

Hoe heb je de trainingsbijeenkomsten en de begeleiding ervan beleefd?

De trainingsbijeenkomsten heb ik als erg prettig ervaren. Er was goed nagedacht over de opzet en over het materiaal. Er was veel ruimte voor eigen inbreng. De trainers zelf waren erg betrokken bij het onderwerp. Je kon goed merken dat ze zelf ook workshops verzorgden en zich dus goed in de vragen van de deelnemers konden inleven. Nog een reden voor mijn positieve ervaring waren de andere deelnemers aan de trainersbijeenkomsten. Stuk voor stuk gemotiveerde mensen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden. Doordat er veel ruimte was om vragen te stellen en met elkaar te oefenen, leerden we ook veel van elkaar.

En nu aan de slag! Wat zijn je ideeën, verwachtingen en eerste ervaringen?

Binnenkort ga ik mijn eerste workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’ geven. Door de professionele training en de ondersteuning van de mensen van Burgerkracht zie ik dit met vertrouwen tegemoet. Bij Burgerkracht, waar de aanvragen voor de workshops binnenkomen, ga ik nog informatie inwinnen over de doelgroep zodat ik daar rekening mee kan houden en wellicht op een aantal specifieke zaken kan inspringen. Wat ook fijn is, is dat je de workshop altijd samen met een andere trainer geeft en vooraf met elkaar overlegt hoe je dit gaat aanpakken. Ook de professionaliteit van de ondersteunende materialen, de hand-outs en de presentatie zorgen voor een stevige ruggengraat bij het voorbereiden en uitvoeren van de workshop. Natuurlijk vind ik het nog wel spannend, maar dat neemt niet weg dat ik er veel zin in heb.

Je hebt een foto gekozen voor bij dit artikel. Wat wil je daarover vertellen?

De foto is genomen in 2018, ergens in de Jura, tijdens de laatste wandelreis die ik heb begeleid. Er hing een schommel aan een boom en ik kon het niet laten. Het kind in mij kwam weer even los. De vitaliteit die ik op deze foto uitstraal hoop ik nog vele jaren te houden.  Ik word mij steeds meer bewust van de verschillende dimensies van gezondheid en ik leer steeds beter om daar zelf invloed op uit te oefenen. Natuurlijk heb ik ook mijn mankementjes en beperkingen ten gevolge van het ouder worden, maar die hoeven mijn vitaliteit niet in de weg te staan. De inzichten van Positieve Gezondheid helpen mij daarbij.

Wat wil je verder nog graag kwijt over positieve gezondheid, de workshops en/of het trainerschap?

Volgens mij is het ook gezond om idealen te blijven hebben. Een van mijn idealen is om mensen die dicht bij mij in de buurt wonen bewust te maken van “Positieve Gezondheid” en om samen met hen een mini Blue Zone in de buurt te creëren waarin we onafhankelijker worden van de huidige gezondheidszorg en veel meer zelf aan het stuur van onze gezondheid staan.

Dit is het eerste verhaal van een serie. Iedere maand komt een vrijwillige trainer die de workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’ geeft, aan het woord.

Dit jaar vonden er al 20 workshops plaats in heel Limburg, en ook in de rest van het jaar zijn er al verschillende workshops geboekt. Ook interesse in een workshop of weten welke mogelijkheden er zijn?

Stuur dan een mail naar positiefgezond@burgerkrachtlimburg.nl