Trainers aan het woord: Corinna Sipkema

Dit is het tweede deel van de serie over de trainers van de workshop Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond. Corinna Sipkema is sinds 2018 als trainer actief.

Corinna Sipkema

Wat was jouw motivatie om je indertijd aan te melden als workshoptrainer?

Als logopedist ben ik jaren betrokken geweest bij de revalidatie van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Ook als vrijwilliger was ik betrokken bij deze groep mensen. Sinds 2007 leid ik de afasiesoos Sittard-Geleen. Hier vinden mensen naast steun bij elkaar interessante activiteiten.  Na mijn pensionering kwam er meer tijd voor vrijwilligerswerk. Ik raakte betrokken bij de schildergroepen voor mensen met NAH / afasie. Ging deel uitmaken van de klankbordgroep NAH Limburg. In deze groep vertellen ervaringsdeskundigen welke invloed een NAH op je leven heeft. Ook overleggen we met organisaties over de zorg voor mensen met NAH (wat is goed, wat ontbreekt). De groep wordt gesteund door mensen van Burgerkracht Limburg. Vanuit de klankbordgroep ging ik deel uitmaken van de Wmo-raad Sittard-Geleen met als eerste doel ook hier de zorgbehoefte van mensen met NAH en hun naasten naar voren te brengen.

En toen kwamen zaken samen. Via Burgerkracht hoorde ik van Positieve Gezondheid en Sittard-Geleen maakte van Positieve Gezondheid een ‘speerpunt’ in het beleid. Daar wil je dan meer van weten. Eerst een informatiebijeenkomst over PG bezocht in Kerkrade. Daar werd ik echt enthousiast. Dan is de stap naar een vervolgtraining gauw gezet. In eerste instantie om de nieuwe kennis toe te passen in mijn bestaande activiteiten, trainingen voor mensen met NAH. Inmiddels werk ik mee in trainingen voor andere groepen.

Hoe beleef je het geven van de workshops, wat levert het je op?

Het eerste woord dat opkomt is SPANNEND.

Iedere keer weer is het spannend om voor een geheel vreemde groep te gaan staan. Het is dan ook fijn te weten dat je er niet alleen voor staat.

Ik vind het heel fijn dat we een workshop altijd samen geven. Je kent de trainer waar je mee samenwerkt. Zo nodig bereid je de workshop nog samen voor. Vanuit Burgerkracht krijg je extra informatie over de groep. Tips over punten waar je extra aandacht aan kunt besteden. Het team van Burgerkracht is er wat dat betreft op de achtergrond altijd bij. Ook de korte terugkoppeling achteraf is zinvol. Je kunt bespreken wat goed of niet zo goed liep. Daar leer je van.

Als je me vraagt wat het geven van de workshops mij zelf oplevert dan denk ik op de eerste plaats aan de verhalen die deelnemers met je delen. Vooral in de kleine groepjes bij de inspiratiekaarten worden soms heel persoonlijke verhalen gedeeld. Die maken veel indruk op mij. Ik leer ervan en ervaar het vertrouwen dat mensen op zo’n moment geven als een voorrecht. Ik voel uiteraard ook de verantwoording dit vertrouwen nooit te beschamen.

Verder is er de samenwerking met de collega’s. Voor mij telkens een warm bad. Ik heb met de groep bij Burgerkracht (professionals en vrijwilligers) heel fijne mensen leren kennen. Iets wat ik niet had willen missen.

Je hebt een foto gekozen voor bij dit artikel. Wat wil je daarover vertellen?

Deze foto laat ik in de workshop zien bij mijn inspiratieverhaal. Het is een tekening gemaakt door Albert van den Heuvel in 2018. In 2017 kwam in via via in contact met Albert. Hij had een CVA gehad en was nu na de revalidatie thuis. Werk en hobby’s waren door de gevolgen van het opgelopen NAH niet meer mogelijk. Sociale contacten waren beperkt. Na ons gesprek is Albert schoorvoetend komen kijken bij de schildergroep voor mensen met NAH. Het klikte. De rustige omgeving, het contact met lotgenoten nodigden uit. “De activiteit is verbluffend goed in de smaak gevallen.” zegt hij daar later zelf over. Albert had nooit eerder getekend. De docent hielp hem op weg en het resultaat mag er zijn. Nu heeft Albert een nieuwe hobby. Hij ontvangt waardering voor zijn prestaties. Hij maakt deel uit van de groep. Het contact heeft hem ook verder geholpen. Inmiddels is Albert ook naast zijn hobby ook verder actief.

Ik wist allang dat ik het fijn vond in mijn vrijwilligerswerk iets te doen waar mensen plezier aan beleven. Met de Positieve Gezondheid zie ik nu beter wat er gebeurt. In het voorbeeld zie ik nu dat mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren allemaal factoren zijn die geraakt worden door de nieuwe hobby in de groep. Deelnemers hebben nog steeds hun beperkingen t.g.v. het NAH maar hun Positieve Gezondheid groeit. Dat inzicht maakt duidelijk waarom het fijn is voor de deelnemers maar ook voor mij. Immers ook mijn Positieve Gezondheid groeit door mijn betrokkenheid in het vrijwilligerswerk.

Wat wil je verder nog graag kwijt over Positieve Gezondheid, de workshops en/of het trainerschap?

Niet veel want ik ben al lang van stof geweest. Deelnemers merken wel op dat het niet nieuw is wat we vertellen. Dat kan ik alleen maar beamen. Veel mensen doen allang activiteiten die positief uitwerken. Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid met het spinnenweb geeft meer inzicht, zet zaken op een rijtje. Het biedt een mogelijkheid om in kaart te brengen hoe je functioneert. Als het minder goed gaat vind je makkelijker aanknopingspunten ter verbetering. Dat is nieuw.

Op groter plan (gemeente, provincie) biedt het een mooi kader om te zien welke activiteiten kunnen bijdragen aan de Positieve Gezondheid van grote groepen. Dat vind ik een mooi gegeven.

Volgende maand vind je weer een nieuw verhaal van één van onze trainers.

Ook interesse in een workshop of weten welke mogelijkheden er zijn?
Stuur dan een mail naar positiefgezond@burgerkrachtlimburg.nl