Stein meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg

Platform Mantelzorg Limburg biedt ‘Mantelzorgboom’ aan

De gemeente Stein is door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) uitgeroepen tot ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg in 2019’. Dat maakte PML-voorzitter Jan Valkenborgh vandaag bekend in het gemeentehuis van Weert. Die gemeente ontving vorig jaar de eretitel met mantelzorgboom.

16 Limburgse gemeenten dongen dit jaar mee naar de eretitel. Zij hebben het het PML niet gemakkelijk gemaakt om een keus te maken. Het PML is onder de indruk van hoe gemeenten elk jaar weer opnieuw aandacht hebben voor mantelzorg en niet achterover leunen.
Lees daarover meer in het juryrapport

De gemeente Stein is er – naar oordeel van het PML – het beste in geslaagd om aandacht voor mantelzorg en mantelzorgers in te bedden in het gemeentelijk Wmo-beleid. Om die reden ontvangt Stein de eretitel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg in 2019’.

Het mantelzorgbeleid in de gemeente Stein maakt deel uit van het integraal beleid Sociaal Domein. Door het in samenhang met andere onderwerpen op te pakken, blijft de gemeente dichtbij de praktijk en sluit de ondersteuning beter aan bij de behoeften van mantelzorgers. Binnen de gemeente is een werkgroep mantelzorg actief. Die heeft nauw contact met de mantelzorgers. Stein hanteert een proactieve houding, hetgeen het PML erg waardeert. Er worden veel activiteiten ontplooid door, voor en met mantelzorgers.

In de gemeente Stein heeft men oog voor de diversiteit binnen de groep mantelzorgers. De aanstelling van de nieuwe medewerker voor jonge mantelzorgers is, bijvoorbeeld, een groot pluspunt. Ook zijn de werkende mantelzorgers een speerpunt in hun Plan van Aanpak Mantelzorg 2019-2020.

De gemeente Stein is winnaar omdat zij mantelzorgers actief betrekt en hen volop gelegenheid geeft om hun mening en ideeën te laten horen, bijvoorbeeld door middel van dialoogbijeenkomsten. Bovendien, men doet er vervolgens ook actief iets mee. De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en zich gezien en gehoord voelen. De gemeente besteedt specifiek aandacht aan het netwerk om de mantelzorger en zorgvrager heen; zorgen doe je namelijk niet alleen. Dat blijkt ook uit het Plan van aanpak Informele zorg, dat erop gericht is om zorgen voor elkaar mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, door beschikbare voorzieningen, informatie en netwerken op elkaar af te stemmen. De gemeente vervult daarbij een faciliterende rol.

Mantelzorgboom
Met de eretitel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ ontvangt de Gemeente Stein tevens een ‘Mantelzorgboom’. Deze wordt in de week van 10 november in de gemeente Stein geplant. De ‘Mantelzorgboom’ is een lindeboom. Deze staat bekend als een zachte, lieve en moederlijke boom. Een boom met een lichtgroen, hartvormig blad. De linde is een wijze boom. Hij kan meer dan 1.000 jaar oud worden en in z’n ziel slaat hij alles op wat om hem heen gebeurt. Van de lindeboom wordt gezegd dat hij advies, rust en troost kan geven aan mensen die daar open voor staan. Om deze redenen is de lindeboom hét symbool voor goed mantelzorgbeleid.

Dag van de Mantelzorg
Het PML heeft de eretitel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ in 2012 ingesteld, in het kader van de jaarlijkse viering van de Dag van de Mantelzorg. Een dag, waarop mantelzorgers op allerlei manieren in het zonnetje worden gezet. Het PML hoopt dat dit initiatief andere gemeenten zal stimuleren om goed mantelzorgbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Logo PML
lees ook
deel dit artikel