Wij doen mee met Samenspel!

SAMENSPEL is een uniek samenwerkingsproject van Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Speeltuinwerk Limburg en Vereniging Kleine Kernen Limburg. De partners ondersteunen initiatieven die het welzijn en de participatie van burgers en de toekomstbestendigheid van verenigingen vergroten. Ook zetten zij zich gezamenlijk in voor domeinoverstijgende thema’s als vrijwilligersbeleid en verenigingsondersteuning. Juist nu, tijdens de coronapandemie, is deze ondersteuning belangrijker dan ooit. 

Gevolgen van Corona

Het coronavirus zorgt ervoor dat sociale vangnetten onder druk komen te staan. Sport- en amateurkunstverenigingen en burgerorganisaties voeren hun activiteiten niet of slechts beperkt uit. Dat heeft negatieve gevolgen voor het welzijn van burgers, met name voor de kwetsbare doelgroepen. Daarnaast komen de toekomstbestendigheid van verenigingen en initiatieven, de kwaliteit van sport- en kunstbeoefening en de sociale cohesie in dorpen en steden in het gedrang.

 

De samenwerkingspartners vinden het belangrijk dat juist deze initiatieven door kunnen.

 

Innovatieve projecten voor maatschappelijke problematiek

SAMENSPEL ondersteunt en versterkt lokale initiatieven op het vlak van welzijn, cultuur-, sport- en spelbeoefening die een maatschappelijke impact hebben. Het gaat om initiatieven die het welzijn van burgers en de participatie van mensen en de sociale cohesie in een wijk vergroten, maar door de coronapandemie zwaar onder druk zijn komen te staan.

De samenwerkingspartners vinden het belangrijk dat juist deze initiatieven door kunnen. Zij adviseren de initiatiefnemers over de wijze waarop projecten toch door kunnen gaan of manieren om leden, vrijwilligers en deelnemers betrokken te houden. Ook bundelen ze hun kennis en netwerken met het doel om bestaande initiatieven te versterken en tot een domeinoverstijgende aanpak te komen voor thema’s als vrijwilligersbeleid en het toekomstbestendig maken van het verenigingsleven.

SAMENSPEL-projecten

De samenwerkingspartners ondersteunen in het kader van SAMENSPEL momenteel zes initiatieven. Het gaat om bestaande projecten van verenigingen en bewonersinitiatieven op het gebied van sport, cultuur en accommodatiebeheer. Bij de selectie is gelet op de sociaal-maatschappelijke impact van de initiatieven, een goede verdeling tussen sport-, cultuur-, spel- en welzijnsactiviteiten, spreiding over de provincie en de potentie om als voorbeeld te dienen voor andere initiatiefnemers in de provincie.

Samenwerking

SAMENSPEL is een initiatief van Burgerkracht Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Speeltuinwerk Limburg en Vereniging Kleine Kernen Limburg.

logo-speeltuinwerk-limburg