Jaarverslag 2018

Via dit verslag wil Burgerkracht Limburg verantwoording afleggen aan de provinciale samenleving over haar activiteiten in 2018. In dat jaar heeft de organisatie eraan bijgedragen om zoveel mogelijk burgers bewust te maken van hun rol, hun talenten, kansen en mogelijkheden om naar vermogen bij te dragen aan de gezamenlijke leefbaarheid. We hebben via workshops, inspiratiesessies, conferenties, themabijeenkomsten, burgerpanels, burgerforums en tal van andere ontmoetingen geprobeerd burgers te inspireren, te informeren, te verbinden met elkaar. Daarbij werken we samen met burgerinitiatieven, vrijwilligers, mantelzorgers, patiëntenverenigingen, doelgroeporganisaties, ervaringsdeskundigen, adviesraden en tal van andere verbanden waar burgers zorgen en ambities met elkaar delen en hun stem laten doorklinken. En daarnaast hebben we vooral ook veel individuele burgers hun verhaal laten doen. Die eigen verhalen van mensen zijn wellicht de beste, en zeker de meest aansprekende manier om de stem van burgers te laten klinken. Maar die individuele en collectieve stemmen verstommen al gauw, als ze niet worden gehoord, er niet naar wordt geluisterd. Daarom hebben we ons ook gericht op beleidsmakers, bestuurders, zorgverleners, instellingen, ambtenaren, onderwijzers, werkgevers en andere belanghebbenden. Met onderzoek, informatievoorziening, training, coaching en andere instrumenten hebben we het leggen en versterken van verbindingen ondersteund.

Maar in dit verslag ligt de nadruk vooral op de werkzaamheden die we samen met en voor Limburgers hebben verricht. Ik nodig u uit daar kennis van te nemen en hoop dat de inhoud ook een beetje inspiratie vormt om de komende tijd te blijven bijdragen aan een Limburg dat ook op den duur nog prachtig is.

Bekijk het jaarverslag