Publicatie ‘Doorontwikkeling wijkteams in Maastricht & Roermond’

Welke factoren beïnvloeden een leergemeenschap?

De afgelopen 2 jaar heeft Burgerkracht Limburg meegewerkt aan een project wat inzet op de doorontwikkeling van een wijkteam in 2 gemeentes.

Samen met onderzoekers, beroepskrachten en burgers hebben we in een leergemeenschap samengewerkt aan leervragen vanuit de praktijk. Binnen de leergemeenschap bleken heel veel verschillende contexten een rol te spelen die invloed hebben gehad op het verloop van het project en het resultaat.

We hebben onszelf de vraag gesteld of het helpend is als je specifiek aandacht hebt voor de mogelijke invloeden van buitenaf op het functioneren van de leergemeenschap? Denk hierbij aan culturele context, sociaal-maatschappelijke, organisatorische, de persoonlijke context en de groep.

Het antwoord vind je in bijgevoegd artikel, gepubliceerd in WMO Magazine 3, juni 2019 en geschreven in co-creatie door Zuyd (Wim Goossens, Jerome van Dongen en Ramon Daniels) en Burgerkracht Limburg (Marja Veenstra en Esther Stoffers).