Tentoonstelling ‘Confetti in je hoofd’

De gebruikelijke manier om te communiceren over dementie is door dramatische uitdrukkingen en sombere kleuren te gebruiken – geen wonder dat de associaties van mensen erover meestal saai, wanhopig en angstig zijn.

Het is dan ook hoog tijd dat het brede publiek heel open, zonder oogkleppen en ook zonder vooroordelen omgaat met dit belangrijke thema. Dit is de doelstelling van de campagne Confetti in je hoofd’. Ze wil de aandacht vestigen op het individu achter de verschrikkelijke diagnose. Het leven van personen met dementie is vaak veelzijdiger en gekleurder dan we vermoeden. Pas wanneer we onze angst om contact met hen te hebben overwinnen, kunnen we leefbare oplossingen ontwikkelen zodat we personen met dementie opnieuw in ons midden kunnen halen.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het euPrevent project Seniorvriendelijke gemeenten, waaraan de Gemeente Maastricht deelneemt. Het project richt zich op actief ouder worden in seniorvriendelijke gemeenten, met een accent op de psychische gezondheid met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

De tentoonstelling is van 10 september tot en met 11 oktober te bezichtigen in de centrale hal van het ziekenhuis. Op donderdag, 26 september werd de tentoonstelling feestelijk geopend door wethouder Mara de Graaf en prof. Frans Verhey van Alzheimer Centrum Limburg.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Marja Veenstra, adviseur van Burgerkracht Limburg: marjaveenstra@burgerkrachtlimburg.nl .