Onze onafhankelijke cliëntondersteuners staan voor u klaar!

De Corona-maatregelen die nu van kracht zijn hebben grote invloed op ons allemaal. Mensen die op welke wijze dan ook zorg nodig hebben treft dit momenteel hard. Dagbesteding is gesloten, mensen worden verplicht binnen te blijven en/of zorg moet plots op een andere manier worden georganiseerd.

Doormiddel van deze brief willen we u laten weten dat we klaar staan voor advies, als klankbord en voor een luisterend oor!

Als u langdurige zorg krijgt (Wlz indicatie) kunnen we u onder andere ondersteunen bij vragen rond:

 • Tijdelijke opschaling van PGBs
 • De voorzieningen rond de aanschaf van beschermingsmaterialen
 • Actuele informatie rond Corona maatregelen.

We kunnen u per mail, telefoon of via video bellen te woord staan voor informatie en advies, ondersteuning en bemiddeling rond uw zorgvragen. In verband met de maatregelen kunnen we u helaas niet bezoeken.

Dat geldt ook voor het helpen bij het regelen van de zorg die u nodig heeft, zoals de cliëntondersteuners dat al jaren doen.

Onderstaande een beeld van onze werkzaamheden:

Verhelderen

 • Informatie en advies op maat

 • Vraagverduidelijking op alle levensgebieden en verduidelijken ondersteuningsbehoeften

 • In kaart brengen informele en formele netwerken

Ondersteunen

 • Ondersteuning bij het opstellen van een integraal persoonlijk plan

 • Kortdurende ondersteuning bij leven met specifieke behoeftes

 • Ondersteuning bij (her)indicaties en (her)beschikkingen

 • Ondersteuning bij gesprekken met instanties

 • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van hulp of zorg

Verbinden

 • Versterken en verbinden informele en formele netwerken

 • Ondersteuning bij het kiezen van een passende aanbieder voor passende hulp of zorg

Bemiddelen

 • Bemiddeling indien hulp of zorg niet naar verwachting of volgens afspraken wordt geleverd

 • Bijdragen aan het herstellen van vertrouwensrelaties

 • Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Signaleren

 • Signaleert vroegtijdig onrechtmatigheden en knelpunten in passende zorg en ondersteuning

Wilt u contact met ons opnemen?

Bel: 0900 243 81 81 (normaal gesprekstarief)

Email: clientondersteuning@burgerkrachtlimburg.nl