Onderzoek ‘Community Art’ in Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg en het VSB Fonds hebben onderzoekers van de Universiteit Maastricht opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de community art praktijk in Limburg. Community art projecten streven naast een artistiek doel ook een maatschappelijk doel na. De projecten kunnen daardoor een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen als eenzaamheid, armoede en verloedering van wijken.

Aanleiding
Het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg en het VSB Fonds vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving en leveren graag een bijdrage aan de leefbaarheid in wijken. Community art kan een middel zijn om de leefbaarheid en het welzijn van mensen te bevorderen en maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken.

Patricia Peters, coördinator kunsten van het Huis voor de Kunsten Limburg: “Het Huis onderstreept het belang van community art. Daarom willen we beter inzicht krijgen in (duurzame) community art initiatieven in deze provincie en de maatschappelijke effecten die met dergelijke initiatieven bereikt worden. Met het onderzoek willen we community art initiatieven en spelers uit het culturele en sociale domein in kaart brengen, kansen en hiaten signaleren en bepalen welke succesfactoren van belang zijn voor het succesvol uitvoeren van community art projecten in deze regio.”

Het onderzoek
De Universiteit Maastricht heeft daarom de opdracht gekregen onderzoek te doen naar de actuele stand van zaken met betrekking tot community art in Limburg. De onderzoekers brengen in kaart welke en hoeveel community art projecten in Limburg uitgevoerd zijn in 2018 en 2019. Welke personen of organisaties deze projecten georganiseerd hebben en welke resultaten daarmee behaald zijn. Limburgse community art projecten en hun successen worden zichtbaar.

Oproep
Personen en organisaties die actief zijn op het gebied van community art in Limburg kunnen t/m 13 januari 2020 een korte vragenlijst invullen. De korte vragenlijst levert een eerste inventarisatie van community art projecten in Limburg in 2018/2019 op. De vragenlijst is te vinden op www.hklimburg.nl/community-art

Vervolgens ontvangen de invullers van de korte vragenlijst van de Universiteit Maastricht een aanvullende vragenlijst, met verdiepende vragen over hun community art project.

Uitkomst
In mei 2020 presenteren het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg, het VSB Fonds en de Universiteit Maastricht de resultaten van het onderzoek. Daardoor worden community art projecten en hun successen beter zichtbaar én kunnen Het Huis voor de Kunsten Limburg, Burgerkracht Limburg en het VSB Fonds initiatiefnemers en beleidsmakers nog beter adviseren over de wijze waarop cultuur een positieve bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen.