Jaarverslag 2019

In 2019 hebben de medewerkers van Burgerkracht Limburg intensief samengewerkt met vrijwilligers, lotgenoten, ambassadeurs, participanten, trainers, professionals en andere burgers aan een nog vitaler Limburg. Wij inspireerden en werden geïnspireerd, versterkten en werden samen sterker door te verbinden. De resultaten die we met vele anderen bereikten, willen we graag met u delen door middel van een beknopt verslag van ons werk in 2019. Een aantal van onze partners schetst daarbij hoe zij de samenwerking met Burgerkracht Limburg hebben ervaren.

We zijn in 2019 op vele plaatsen met vele partners rond veel thema’s en op veel manieren actief geweest. Het jaarverslag is niet uitputtend en het is beperkt van omvang. Het dient vooral een impressie te geven van de manier waarop wij samen met Limburgers hebben gewerkt aan de kracht van burgers in onze provincie. Ons werk gaat uiteraard door. In het verslag kijken we weliswaar terug, maar er liggen ook een belofte en een uitnodiging in opgesloten om samen te blijven investeren in een vitaal Limburg.

Publieksjaarverslag 2019

deel dit artikel