Inspirerende sessies bij bezoek van gedeputeerde Madeleine van Toorenburg 14/10

Aangezien wij van Burgerkracht in een Limburg geloven waar iedereen op zijn eigen manier meedoet, hadden wij een speciaal gezelschap van jong tot oud uitgenodigd om Ma­de­lei­ne van Toor­en­burg, gedeputeerde Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur van de Provincie over hun verhaal te vertellen. Zij kwam bij ons op donderdag 14 oktober op werkbezoek om te zien wat Burgerkracht met én voor burgers allemaal doet. Dat de persoonlijke verhalen indruk maakten, bleek uit de laatste opmerking van de gedeputeerde. “Wij kunnen als provincie wel de subsidies toekennen, maar het mooiste is om van de mensen zelf te horen, wat hen beweegt om mee te doen.”  

 

Jonge inspirerende winnaars
In een uur tijd passeerden diverse pitches de revue. Zo vertelden jongerenchallenge winnaars Rowdy Dohmen, Bram van Wesel en Rowan Wirtz, enthousiast over hun idee  ‘Be Yourself’: het spel dat uitnodigt om ‘elkaar te leren kennen en waarbij je jezelf durft te zijn’. Alle aanwezigen waren onder de indruk van deze jonge inspirators. Die vertelden over hoe het was om met de challenge mee te doen en om het spel te maken. Hun leerkracht Hannie Hoefnagels van het Bernardinus College, die ook veel tijd heeft geïnvesteerd in de begeleiding van de jongens, keek trots vanaf de zijlijn toe. Dat ze goed bezig zijn, blijkt wel uit het feit dat de gemeente Brunssum het geldgedrag van Burgerkracht à 2.500 euro heeft verdubbeld om hun idee ook op andere scholen te gaan gebruiken. Een mooi voorbeeld van een manier waarop we jongeren inspireren en ondersteunen. Om zo zelf actuele thema’s te kiezen en zelf een oplossing te bedenken. Check hier hun verhaal https://bit.ly/3BEZ1vF. Adviseur Guillaume Huisman van Burgerkracht gaf aan dat op 8 november in Maastricht weer een jongerenchallenge wordt georganiseerd om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Want maar liefst 4 op de 10 jongeren voelt zich ten minste 1x in de week eenzaam. Daar willen wij graag samen met jongeren een verschil in maken. Wie mee wil doen, kan zich nog aanmelden https://bit.ly/2YJoc1v

 

Spreekuren sociale zekerheid
Daarnaast vertelden bevlogen vrijwilligers Paul Berden en Karel Wetzels en Rene Suijkerbuijk adviseur Burgerkracht over de lokale spreekuren sociale zekerheid waar zij burgers in gebruikelijke taal ondersteunen in de complexe wereld van regels, afkortingen, rechten en plichten. “Mensen zijn vaak onzeker en gespannen als het bijvoorbeeld gaat om een arbeidsongeschiktheidskeuring”, geeft Paul Berden aan. “Daarom begeleiden wij mensen tijdens zo’n proces en doen ook de nazorg.” Karel Wetzels voegde toe hoe trots hij is dat hij dit werk mag doen voor anderen. Alleen al in dit jaar hebben zij 2065 mensen geholpen, dat is nu al meer dan in het afgelopen jaar.

 

 

Positieve Gezondheid
Een thema dat ook niet mocht ontbreken was Positieve Gezondheid. Want als kernpartner van deze beweging is dit gedachtegoed leidend en behulpzaam in ons werk. Het gaat vooral om denken in wat wél kan. Corinna Sipkema, vrijwillig trainster, en Martine van de Venne, adviseur Burgerkracht, gaven aan wat de gratis workshop ‘Ik Positief Gezond’ oplevert voor de deelnemers. Je leert naast anders kijken naar jezelf en je situatie bijvoorbeeld ook anderen kennen. Inmiddels zijn meerdere cursisten zo enthousiast geworden dat ze nu zelf vrijwillig de workshop via Burgerkracht begeleiden. “We kunnen op deze manier met 20 trainers gelukkig veel meer burgers bereiken dan met 2 medewerkers van Burgerkracht”, aldus Martine.

 

 

Zelfregietool, ervaringen delen
Samen kennis en ervaring delen staat ook centraal bij zelfregie. Veel mensen hebben als hen iets nieuws of moeilijks overkomt, de behoefte om te praten met anderen, die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Zij begrijpen je meteen, kunnen steun bieden en hebben soms oplossingen waaraan je zelf niet hebt gedacht. Vrijwilligster Mhorlin Hoogmans en consulent Daisy Tuinstra vertelden over de website www.zelfregietool.nl welke speciaal is gemaakt om mensen met een zelfde ervaring te helpen om weer grip te krijgen op hun eigen leven. Er zijn maar liefst 200 zelfregiegroepen in Limburg via deze site ontstaan. Mhorlin gaf in haar voorbeelden duidelijk aan hoe waardevol hun werk is. “Je kunt het zien als een aanvulling op de zorg van een huisarts en ziekenhuis. Zij kunnen bijvoorbeeld voor een alleenstaande moeder met borstkanker niet zorgen dat haar kinderen worden opgevangen. Wij kunnen dat wel met behulp van betrokken vrijwilligers. Die zelfs onderverzekering opmerkten bij deze moeder en zorgden ervoor dat zij na haar behandelingen niet met een schuld achter zou blijven.”

 

 

Bijdrage leveren vanuit je eigen kracht
Kortom het was een inspirerende sessie waar we een mooie inkijk konden geven in de veelzijdigheid van ons werk samen met én voor de burgers van Limburg. Met als rode draad, volgens bestuurder Han von den Hoff, dat Burgerkracht zich graag en vooral inzet om mensen te versterken, zodat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren vanuit hun eigen ervaring en kracht.