Burgerkracht Limburg van start gegaan

Het Huis voor de Zorg is veranderd en getransformeerd naar Burgerkracht Limburg. In verband met nieuw beleid van de Provincie Limburg is de opdracht van onze organisatie gewijzigd. Daarbij past ook een nieuwe naam. Sinds 7 juni 2018 heet onze organisatie: Burgerkracht Limburg.

We zijn niet langer belangenbehartiger in de zorg, maar de opbouwwerkorganisatie die op de terreinen (arbeids-)participatie, opvoeding, onderwijs en gezondheid burgers activeert en verbindt, nieuwe initiatieven ondersteunt en – in samenwerking met nieuwe partners – de ‘beweging van onderop’ aanjaagt.

We zijn er klaar voor! We hebben een heldere visie op onze nieuwe opdracht, we hebben een werkplan dat ons helpt om slagen te maken, ‘De Pijler’ is het team komen versterken waardoor we ook het thema bestaanszekerheid bij de horens kunnen vatten, we hebben een nieuwe bestuursstructuur ontwikkeld, de interne organisatiestructuur is veranderd, we hebben een andere naam gekozen en ons een daarbij passend jasje laten aanmeten.

De naam van het Huis voor de Zorg is passé, maar ons elan, onze allure en onze burgerkracht zetten we voort in Limburg en in Burgerkracht Limburg. Dat is wat wij belangrijk vinden en dat is wat burgers en de Provincie Limburg van ons verwachten en krijgen.

Met een gongslag

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen en bestuurslid Trudy Habets van het Platform Allochtone Zorgvragers Limburg markeerden de start van Burgerkracht Limburg met een ferme gongslag. Dat gebeurde op 7 juni, tijdens de netwerkdag in de ECI Cultuurfabriek in Roermond.