Han von den Hoff kijkt terug op 2021

Toen ik werd gevraagd voor een terugblik op het afgelopen jaar bij Burgerkracht Limburg schoten er allerlei ontwikkelingen en bijeenkomsten door mijn hoofd. Eigenlijk veel te veel om allemaal op te noemen, zeker hier op papier. Maar misschien is er een bijeenkomst die er toch extra uitsprong. Juist omdat daar zoveel samen kwam waar we bij Burgerkracht trots op mogen zijn. Dat was op 14 oktober. Toen bracht gedeputeerde Madeleine van Toorenburg een kennismakingsbezoek aan Burgerkracht Limburg. Het was niet alleen een kennismaking met ons, maar ook met betrokken burgers die we hadden gevraagd om iets te vertellen over hun rol en hun samenwerking met Burgerkracht.

Bevlogen en inspirerend
In vijf pitches schetsen burgers en medewerkers samen hun bijdrage aan een krachtiger Limburg. De presentaties waren zeer bijzonder, elk op een eigen manier. De betrokkenheid en expertise spatten er vanaf, bij jong en oud. De impact was overduidelijk en indrukwekkend. Ik kon de gedeputeerde bovendien uit volle overtuiging meegeven dat we makkelijk meerdere programma’s van gelijke aard met andere voorbeelden en resultaten hadden kunnen presenteren. Dat zegt veel over de bereidheid van burgers om samen met de (inmiddels 50) medewerkers van Burgerkracht Limburg een verschil te maken voor hen die dat nodig hebben.

Kijken naar wat wél kan
Op dat moment werd zo zichtbaar wat er allemaal wél kan in een tijd waarin het publieke debat vooral gaat over wat niét kan. Natuurlijk is het ook voor ons een lastige tijd om burgers te inspireren, verbinden en versterken. Onze doelgroepen, partners en medewerkers konden zich niet onttrekken aan alle beperkingen. En voor een organisatie die mensgerichtheid als één van de kernwaarden voert, hakt dat erin. Maar onze medewerkers en partners pasten zich ook dit jaar ondanks de vele veranderingen steeds weer aan. Digitale workshops, trainingen en corona-proof conferenties, bijeenkomsten in kleine groepen, raadplegingen via ons burgerpanel, wandelingen met vrijwilligers, een talkshow met persoonlijke verhalen op een regionale tv-zender en ga zo maar door. Misschien niet altijd ideaal, effectief of voor iedereen even toegankelijk als bijeenkomsten op locatie ergens in Limburg of bij ons thuis in Sittard. Maar het contact met onze doelgroep blijft zoals altijd voorop staan.

Volharding en creativiteit
Uiteindelijk was 2021 toch echt veel meer dan alleen een overbrugging tussen oude tijden en een onzekere toekomst. Misschien waren de verworvenheden door de omstandigheden minder zichtbaar, maar zeker niet minder talrijk en belangrijk. Ik wil hier dan ook mijn grote respect en waardering uitspreken voor de volharding en creativiteit, de samenwerking tussen betrokken burgers, partijen en onze mensen, die dat mogelijk maakten. Hopelijk putten we uit dit bijzondere jaar kracht en inspiratie om ook in 2022 samen aan de bak te gaan, want dat is nodig.

Extra aandacht voor behoeften en talenten
De coronacrisis heeft de uitdagingen waarmee Limburg al kampte, nog eens extra uitgelicht. Juist mensen die niet gemakkelijk kunnen meedoen in de samenleving, werden hard geraakt. Wij richtten we ons nadrukkelijk op de groepen die dat het hardst nodig hebben: jongeren en senioren die door een beperking, armoede, chronische ziekte, laaggeletterdheid of andere omstandigheden voor extra uitdagingen staan. Maar hun ‘meedoen’ is even waardevol en belangrijk als dat van anderen. Iedereen heeft recht op begrip en steun, daarom is extra aandacht voor deze mensen van essentieel belang. Onze inzet is en blijft erop gericht om deze burgers in hun kracht te brengen, zich bewust te maken van hun behoeften en hun talenten. Wij willen hen laten ervaren dat je daar zelf invloed op kunt uitoefenen, naar eigen vermogen en stap voor stap.

Samen tot oplossingen komen
Ook na de feestdagen gaan onze medewerkers en vrijwilligers van Burgerkracht samen met burgerorganisaties, burgerinitiatieven, ambassadeurs, trainers, deelnemers en professionele partners op pad. Om verhalen en signalen van burgers te verzamelen, problemen te signaleren en te zorgen dat die aan de juiste tafel worden aangekaart. Om tot oplossingen te komen en helder te krijgen wat nodig is om die te bereiken. En zoals eerder al gezegd: we gaan geen problemen overnemen en oplossen, maar juist mensen helpen dat zoveel mogelijk zelf te doen. Met inspiratie, coaching, training, verbinding, facilitering en of advies. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo een krachtiger Limburg bereiken waarin iedereen op z’n eigen manier mee kan doen.

Laat van je horen
Cruciaal is dat we goed zijn verbonden zijn met deze doelgroepen. Dat we weten wat hen bezighoudt, wat ze zelf kunnen, wat hun talenten zijn en waar ze van dromen. Juist in tijden waarin het lastig is om mensen op te zoeken en goed contact te maken, hebben we effectieve manieren en kanalen nodig om te zorgen dat burgers hun stem kunnen (blijven) laten horen. Wij nodigen daarom iedereen uit, die hieraan kan en wil bijdragen, om contact met ons te zoeken. Om een eigen idee of initiatief verder te brengen en of samen met ons en anderen te werken aan het versterken van burgerkracht in je eigen buurt, plaats of wellicht heel Limburg.

Graag wens ik jou en je naasten een fijne tijd toe en een nieuw jaar vol inspiratie & kracht.

Han von den Hoff

Directeur/bestuurder
Burgerkracht Limburg