Han von den Hoff benoemd tot directeur-bestuurder van Burgerkracht Limburg

Burgerkracht Limburg is verheugd met de benoeming van Han von den Hoff als nieuwe directeur-bestuurder. Hij wordt daarmee per 1 januari 2019 de opvolger van Jo Maes die onlangs met pensioen ging. Sinds 1 november 2018 heeft Danny Martens als plaatsvervangend directeur/bestuurder de honneurs waargenomen. De Raad van Toezicht verheugt zich op de samenwerking met Han von den Hoff en wenst hem heel veel succes in zijn nieuwe functie.

De Raad van Toezicht van Burgerkracht Limburg heeft tijdens haar vergadering van 6 december j.l. unaniem ingestemd met de benoeming. Daarover had de selectie-en benoemingsadviescommissie, betrokken bij de werving-en selectie, eveneens unaniem een positief advies gegeven.

Han von den Hoff (1961) is sinds 1997 werkzaam bij de landelijk opererende Raad voor Rechtsbijstand. Hij heeft daar diverse managementfuncties bekleed. De afgelopen jaren was hij als programmadirecteur belast met de uitvoering van uiteenlopende wetten (o.a. schuldsanering), een omvangrijk programma voor de herziening van rechtsbijstand aan minder draagkrachtige burgers, portfoliomanagement en een projectenbureau.

Met Han von den Hoff heeft Burgerkracht Limburg een ervaren manager als directeur-bestuurder in huis gehaald. Onder zijn leiding zal de organisatie de nieuwe rol die de Provincie Limburg haar heeft toebedeeld in de Limburgse samenleving, verder uitbouwen en waarmaken.

Han is geboren en getogen in Geleen, maar heeft lang in Noord-Brabant gewoond. De functie bij Burgerkracht Limburg brengt met zich mee dat hij samen met zijn gezin weer terugkeert op Limburgse bodem.