Geslaagde bijeenkomst zelfregienetwerk Roermond

Burgerkracht Limburg gelooft in de kracht van ervaringsdeskundigheid. Daarom delen wij dan ook graag onze kennis en ervaringen met andere partijen. Onlangs vond er in de Graasj in Roermond de eerste bijeenkomst plaats in het kader van de start van het Zelfregienetwerk in de gemeente Roermond. Het platform www.zelfregietool.nl, onderdeel van Burgerkracht Limburg is een stuwende kracht hierin.

De gemeente Roermond gaat namelijk meer gebruik maken van de ervaringskennis en samenhulp van mensen en is daarom afgelopen juli begonnen met de start van een Zelfregienetwerk. Er is nu een netwerk gevormd van vijfentwintig lotgenotengroepen. Die worden binnenkort gemakkelijk bereikbaar via de website www.zelfregietool.nl.

Voor deze bijeenkomst waren belangrijke partnerorganisaties uitgenodigd om als eerste kennis te maken met deze vorm van informele zorg. Tijdens de bijeenkomst zijn er ervaringen uit andere gemeentes gedeeld. Ook werd er in kleinere groepjes in gesprek gegaan met drie ervaringsdelers. Het interactieve gedeelte werd door de deelnemers als zeer zinvol ervaren!

De geluiden tijdens de bijeenkomst waren positief. Er werd gesproken over mogelijke vervolgacties. Het werd ook duidelijk dat er nog veel gedaan kan worden om deze vorm van informele zorg meer als vanzelfsprekend te laten zijn en vooral nog te laten groeien.

Al met al een geslaagde eerste bijeenkomst! De komende tijd treffen we voorbereidingen voor de bijeenkomsten die nog gaan volgen. Met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken en mee te laten denken over hoe we dit gezamenlijk gaan aanpakken. Wordt zeker vervolgd… we houden je op de hoogte!