Geef om burgerinitiatieven, geef aan het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg

Limburgers zijn trots op de Limburgse samenleving. Maar, niet iedereen kan meedoen. Gelukkig zijn er veel mooie initiatieven van burgers, die hun kracht, talent en ervaring willen inzetten ten dienste van een ander, zodat die óók kan meedoen.

Burgerinitiatieven, die zich inzetten om armoede terug te dringen, de leefbaarheid van een wijk te verbeteren en burgers met een kwetsbare gezondheid bij de samenleving te betrekken. Veel van deze mooie, veelal kleine burgerinitiatieven hebben vaak een klein budget en kunnen een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Daarvoor kunnen zij een aanvraag indienen bij het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg. Een onafhankelijke commissie van geëngageerde vrijwilligers beoordeelt alle aanvragen en kan projecten en initiatieven een éénmalig subsidie toekennen van maximaal €5.000.

Dankzij donateurs van het Burgerkracht Stimuleringsfonds zijn de afgelopen maanden de aanvragen gehonoreerd van initiatieven, zoals
Jong043:
https://issuu.com/jong043/docs/8jng_maas-p01_210304_1

– de Positieve Stad:
https://www.depositievestad.nl/de-positieve-stad-kerkrade-west/

– Fietsmaatjes Eijsden-Margraten:
https://fietsmaatjeseijsdenmargraten.nl/

Hard nodig
Jouw steun is hard nodig om ook in de toekomst startende initiatieven op weg te helpen. Daarom: geef om burgerinitiatieven, geef aan het Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg. Maak jouw donatie over op rekening NL95 RABO 0187 6346 29 van Burgerkracht Limburg, onder vermelding van ‘Donatie Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg’. Elk bedrag is welkom.

Hartelijk dank voor jouw bijdrage!