FGL zoekt secretaris, iets voor jou?

Aangezien Burgerkracht de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) ondersteunt delen wij hier graag hun oproep. Zij zijn namelijk op zoek naar een secretaris. FGL is een belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking, zij behartigt de collectieve belangen van mensen met een functiebeperking en chronisch zieken in Limburg. De vrijwilligersorganisatie werkt nauw samen met de bijna 80 aangesloten organisaties. De projecten, activiteiten en werkzaamheden van FGL spitsen zich toe op 5 hoofdthema’s:

Arbeidsparticipatie en re-integratie, Lokaal (inclusie)beleid, Positieve Gezondheid, Vervoer en Toegankelijkheid.

FGL is onder meer de aanjager van www.toegankelijklimburg.nl, de webpagina die mensen informeert over de toegankelijkheid van Limburgse gebouwen en voorzieningen.

Heb jij hiermee affiniteit en zou jij graag een bijdrage willen leveren, kijk dan gauw verder naar de functieomschrijving en reageer!

deel dit artikel