emPOWER jouw initiatief!

Wint jouw burgerinitiatief 2.500 Euro?

Veel mensen in Nederland leven in armoede. Ook in Limburg ervaren veel inwoners de gevolgen van armoede: constante stress, niet mee kunnen doen, gezondheidsproblemen. Daar willen wij graag iets aan doen, samen met maatschappelijke partners maar vooral met burgers.

Limburg kent gelukkig veel groepen burgers die zich inzetten om de gevolgen van armoede te minimaliseren. Deze burgerbewegingen zetten zich met hart en nieren in om ervoor te zorgen dat mensen in armoede tóch mee kunnen doen met de rest van de samenleving. Burgerkracht Limburg/De Pijler wil deze burgerbewegingen van onderop stimuleren en waar nodig ondersteunen. Dit doen wij door middel van allerlei activiteiten en projecten, waarbij we de positie van burgers/vrijwilligers versterken. Daarnaast bieden wij kosteloos advies en ondersteuning aan burgerinitiatieven en zijn er (geringe) mogelijkheden tot cofinanciering.

emPOWER jouw initiatief!
Om bekendheid te geven aan onze dienstverlening, organiseert Burgerkracht Limburg/De Pijler samen met de Rabobank de competitie ‘emPOWER jouw initiatief!’.

Door mee te doen maakt jouw initiatief kans op:

  • de hoofdprijs van 2.500 Euro;
  • de 2e prijs van 1.500 Euro;
  • één van de 3 deelnameprijzen van 750 Euro.

Als jouw initiatief doordringt tot de ‘finale’ op 26 november 2019, dan word je in de gelegenheid gesteld om het initiatief te presenteren en daarmee op de kaart te zetten. Je ontvangt gratis coaching bij de jurypresentatie en ondersteuning bij eventuele hulpvragen.

Hoe het werkt
Initiatieven kunnen zich eenvoudig aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl. Inschrijven kan t/m 3 november 2019. Je verneemt uiterlijk maandag, 6 november of jouw initiatief zich op dinsdagavond, 26 november (van 17.30 tot 21.00 uur) in het Kenniscentrum Rabobank Roermond-Echt in Herten mag presenteren én dus kans maakt op de hoofdprijs.

Voorwaarden

Om te kunnen meedoen, dient jouw initiatief:

  • operationeel te zijn in 2019;
  • te worden uitgevoerd door vrijwilligers;
  • geen commerciële doelen na te streven;
  • bij te dragen aan het voorkomen of verzachten van de gevolgen van armoede voor Limburgers;
  • uiterlijk 3 november 2019 te zijn ingeschreven.

Wordt jouw initiatief geselecteerd, dan dien je op 18 november 2019 deel te nemen aan de voorbereidende coaching sessie. Die vindt plaats in Sittard, en wel van 14.00 tot 16.00 uur.